Bo Klaarwater
openingstijden

'Ik ga niet om 22.55 uur onderbroeken kopen'

  Opinie

OPINIE - Het voornemen van het college om de regels rond de openingstijden te vereenvoudigen en te versoepelen in het Bredase centrum maakt veel los. Het bestuur van het Ondernemersfonds is positief, een aantal kleine ondernemers is minder enthousiast en ook in de politiek heerst enige scepsis. SP-raadslid Dirk Uijl is eveneens nog niet overtuigd, schrijft hij in dit opinieartikel.


"'Jij bent toch van de SP? Dan kan je nu toch niet ineens voor langere openingstijden zijn?', vroeg een binnenstadondernemer me gisteren. Dat klopt. Ik ben ook helemaal niet voor. Een krantenkop is snel gemaakt. Alsof ‘de politiek’ de openingstijden wil verlengen van 6 tot 23 uur per dag. Het liep natuurlijk anders. Een nadere toelichting van de betreffende wethouder stelde mij enigszins gerust.

Toen ik de krantenkop las vroeg ook ik me af waar dit nu ineens vandaan kwam en hoe het draagvlak onder de ondernemers lag. Ik kon mij de discussie een paar jaar terug over zondagsopenstelling nog levendig herinneren. Een mooi politiek debat werd dat toen. De grote winkelketens hadden er alle baat bij. De kleine zelfstandige ondernemer zat er niet perse op te wachten. Die wordt er niet beter van en het kost ze alleen maar kruim, zowel in het werk als in de privésituatie. Zij trekken niet even een blik studenten open om goedkoop die paar uurtjes extra te werken. Zelf in de winkel betekent weer een stukje privétijd minder. Veel reuring en tegenstand dus.

Of die behoefte onder ondernemers er is, dat wordt nu eerst nader onderzocht. Ook de binnenstadbewoners hebben hier ongetwijfeld een mening over. Het is immers hun ‘wijk’ waar voortaan ook op zon- en feestdagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kan worden gewinkeld. Als al die ondernemers en bewoners zich straks gehoord voelen dan pas is het woord aan de politiek, eerst aan het college en tot slot aan de raad. Er moet dus nog heel wat water door de singels stromen voordat de openingstijden verruimd worden.

Ik ben in ieder geval niet overtuigd van die onzin van steeds maar langer open. Persoonlijk heb ik om 22.30 uur nog nooit de aandrang gehad om een broek of een paar schoenen te gaan kopen. Ik gun ieder zijn lol hoor maar in wiens belang is het allemaal? Een mens is meer dan consument en een ondernemer wil ook graag een privéleven. Laat eerst maar eens alle ondernemers zich er over uitspreken. En vooral de kleine zelfstandige ondernemers. Zij geven de stad kleur en maken Breda tot een sfeervolle stad. Zij geven die eenheidsworst van het grootbedrijf net dat beetje extra.

Ik ren in ieder geval om 22.55 uur niet snel nog even de HEMA binnen voor een paar onderbroeken."

Dirk Uijl, raadslid SP Breda
Dit verhaal verwoordt de opinie van de schrijver.