Opinie: ‘Situatie basisonderwijs onhoudbaar’

  Opinie

OPINIE - Op de dag dat de docenten in het basisonderwijs massaal het werk neerleggen om hun eis voor een beter loon kracht bij te zetten, benadrukken SP-raadslid Ria Wiegeraad en Michel Verschuren, voorzitter SP Breda en docent, in dit opinieartikel de noodzaak voor betere beloning én een lagere werkdruk.


Vandaag, donderdag 5 oktober, is het de Dag van de Leraar. Vanwege de landelijke lerarenstaking heeft deze dag ditmaal extra betekenis. Leraren hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel richting hun leerlingen. Dat zij toch staken wil zeggen dat het water hen aan de lippen staat. Het is juist vanwege dat verantwoordelijkheidsgevoel dat zij vandaag in actie komen voor goed onderwijs, nu en in de toekomst. SP Breda voelt zich solidair met de leraren.

Leraar worden doe je niet voor het geld. Dat word je vanwege een passie om jonge geesten de wonderen van de wereld te tonen. Om ze rijp te maken voor het ‘grote mensen leven’, door ze in de tussentijd lekker kind te laten zijn. Ervoor zorgen dat leerlingen uitgedaagd worden en vooral op hun niveau zitten. De grootste beloning komt wanneer jouw leerling zich ontwikkelt en geluk en succes ervaart. Docenten gunnen ieder kind een mooie en onbezorgde schooltijd maar zien dat dit door falend beleid steeds moeilijker wordt gemaakt..

Te grote klassen en de enorme papierwinkel brengen veel leraren in plaats van voldoening een burn-out. Kortzichtig beleid van een waslijst aan staatssecretarissen en ministers uit verschillende kabinetten heeft de afgelopen dertig jaar het (basis)onderwijs er niet beter op gemaakt. Denk alleen maar aan de invoering van het passend onderwijs, waarbij veel docenten met de handen in het haar zitten omdat zij onvoldoende ondersteuning krijgen.

Al jaren viert het rendementsdenken hoogtij in het onderwijs. Binnen het onderwijs heeft dit geleid tot een enorme regeldruk, waarbij docenten minutieus handelingsplannen en logboeken moeten bijhouden en de leerlingen moe worden van allerlei toetsen. Vergeet niet dat veel leraren ’s avonds doorwerken om alle administratie af te handelen, naast de oudergesprekken, culturele middagen, excursies, vergaderingen, lesvoorbereidingen, de schoolmusical en het schoolkamp en het surveilleren in de pauzes, terwijl de conciërge en ander administratief personeel wegbezuinigd is. Veel juffen en meesters kopen van hun eigen geld spullen om de les leuker te maken, omdat er simpelweg te weinig middelen zijn vanuit de overheid.

Terwijl de werkdruk de afgelopen jaren alleen maar is gestegen, bleef het salaris jarenlang op de nullijn. De leraren krijgen er volgens gelekte stukken 750 miljoen bij. Een goed begin, maar nog lang niet genoeg, actie blijft gerechtvaardigd! Het is onterecht dat de salarisschalen zo uiteenlopen en achterlopen ten opzichte van andere banen van een vergelijkbaar niveau. Nederland vormt hiermee het buitenbeentje in Europa. Tel daarbij op dat de werkdruk in het basisonderwijs tot de hoogste van Nederland behoort en je beseft dat deze situatie onhoudbaar is.

SP Breda steunt de basisschoolleraren in hun strijd voor een lagere werkdruk en eerlijk salaris. Het zijn deze mensen die onze kinderen een goede start moeten bieden  Met pijn in het hart zullen leraren vandaag hun klaslokaal verlaten om te gaan staken. Dwing de nieuwe regering om die 1,4 miljard te investeren en het vak van leraar weer respectabel en leuk te maken. Dat kan met hogere salarissen en een lagere werkdruk want: zij verdienen beter!

Dit opinieartikel verwoordt de mening van de schrijvers.
Ria Wiegeraad (SP-Raadslid Breda en portefeuillehouder onderwijs) en Michel Verschuren (Voorzitter SP Breda en docent geschiedenis te Tilburg).