Afbeelding
Foto: Politie.nl

Ook in Breda ‘piept en kraakt’ het bij de politie: “Het tekort is en blijft hoog”

Door: Bregje Kop Politie

BREDA - Het tekort aan agenten en rechercheurs in de regio is, en blijft, hoog. Het tekort zal naar verwachting nog een aantal jaar duren. 

Landelijk piept en kraakt het bij de politie. “En dat is in onze regio niet anders”, laat burgemeester Paul Depla weten in een brief aan de raad. “Het tekort aan agenten en rechercheurs is en blijft hoog.” Eén van de redenen voor het grote tekort aan personeel is een forse uitstroom van agenten als gevolg van de vergrijzing. “Hoewel flink wordt geïnvesteerd in het opleiden van nieuw personeel, duurt het nog even tot deze nieuwe agenten daadwerkelijk op straat en in de opsporing inzetbaar zijn”, aldus de burgemeester. Daarnaast leidt de ‘torenhoge’ werkdruk voor de agenten in combinatie met de concurrentie op de arbeidsmarkt daarbij ook tot meer uitstroom naar andere organisaties. 

Het tekort aan voldoende agenten en rechercheurs laat zich (nog meer) voelen door de toename van de uitdagingen op veiligheid waar de politie in een alsmaar sneller veranderende samenleving mee wordt geconfronteerd. “Mondiale crisissen volgen elkaar op en hebben een enorme impact op ons leven”, aldus Depla. “De coronapandemie, de stikstofdiscussie, de toestroom van vluchtelingen, het brengt onzekerheid waarbij het debat over deze maatschappelijke vraagstukken steeds meer lijkt te polariseren. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de politie die plichtgetrouw de gevraagde taken op zich neemt. En dit alles naast de al bestaande uitdagingen voor de politie zoals bij de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, de aanpak van overlast door personen met verward gedrag en de verschuiving van de traditionele criminaliteitsvraagstukken naar de digitale wereld.”


Foto: Camiel Beekers

Aantal jaren 
Het tekort zal naar verwachting nog een aantal jaren voortduren. “Het mag duidelijk zijn dat daardoor niet alles meer kan. Reden waarom de politie samen met het bevoegd gezag noodzakelijkerwijs kritisch moet kijken naar wat nog wel kan en wat niet. Dit betekent ook dat, afhankelijk van de tekorten, moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.”

De politie staat voor een flinke opgave. “Alles wordt gedaan om het tekort aan agenten en rechercheurs zo snel mogelijk op te lossen, maar dit kan niet voorkomen dat ingewikkelde en soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.” Met de brief aan de raad wil burgemeester Depla niet alleen een winstwaarschuwing geven, waar het gaat om wat van de politie kan worden gevraagd, maar ook informeren dat we met partners kijken naar mogelijkheden de politie tijdelijk of structureel te ontlasten. 

“Het is geen makkelijke tijd voor onze politie”, aldus Depla. “Ik wil daarom afsluiten met een compliment aan alle agenten en rechercheurs. Ondanks alle werkdruk blijft de politie zich professioneel inzetten voor onze veiligheid.”