Selçuk Akinci. foto Erik Eggens
Selçuk Akinci. foto Erik Eggens

Selçuk Akinci (GroenLinks): 'Breda klimaatneutraal in 2030'

  Politiek

VERKIEZINGEN - Selçuk Akinci streeft er naar dat Breda in 2030 een klimaatneutrale stad is. Hoewel de partij geen stokpaardjes kent, is dat een van de belangrijkere onderwerpen voor de verkiezingen. Ook het CSM-terrein wordt de volgende periode ontwikkeld tot een 'dynamisch nieuw deel van de stad'.


1. Wat maakt u tot de meeste geschikte persoon als lijsttrekker van GroenLinks?

In de acht jaar dat ik gemeenteraadslid ben, heb ik altijd de samenhang tussen de verschillende dossiers in het oog proberen te houden. Dus geen stokpaardjes, maar samenhangende beslissingen in het belang van Breda. Een goed milieubeleid kan niet zonder goede sociale voorzieningen en een goede economische uitgangspositie. Naast het raadslidmaatschap werk ik in de Tweede Kamer en ben ik actief voor diverse maatschappelijke organisaties in Breda. Daardoor heb ik een breed netwerk en ben ik goed op de hoogte van de zaken die spelen in Breda. Die kennis en ervaring vindt ik onmisbaar om me succesvol in te zetten voor het belang van Breda en haar bewoners.

2. Vijf punten waar wij ons voor inzetten de komende vier jaar:

a. Klimaat: GroenLinks streeft ernaar dat Breda in 2030 klimaatneutraal is.
b. Onderwijs: GroenLinks streeft naar de realisatie van meer Brede Scholen waar leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen.
c. Culturele voorzieningen: GroenLinks wil het aanbod van culturele voorzieningen verbeteren en ruimte bieden aan nieuwe initiatieven
d. Betere bereikbaarheid: Met nieuwe voorzieningen voor fietsers, Park & Pendel, beter Openbaar Vervoer en gecombineerd eindtransport voor leveranciers wil GroenLinks de bereikbaarheid in Breda verbeteren.
e. Via Breda: Markoevers en CSM-terrein worden ontwikkeld tot een dynamisch nieuw deel van Breda met behoud van het bestaande industriële erfgoed.

3. Vijf punten die de afgelopen vier jaar beter hadden gekund:

a. Woningen: Met woningbouw is de afgelopen jaren te weinig vooruitgang geboekt. De wachtlijsten zijn, mede door de crisis, verder gegroeid.
b. Studenten: Voor studenten blijft het moeilijk om goede, betaalbare studentenhuisvesting te vinden. GroenLinks wil hier werk van maken.
c. Veiligheid: Het veiligheidsbeleid in Breda is te repressief. Breda kiest wel voor een bedelverbod, maar investeert niet in goede daklozenopvang. Dat moet anders.
d. Horecabeleid: De discussie over horeca-sluitingstijden heeft geleidt tot ingewikkelde, bureaucratische regels. GroenLinks streeft nog steeds naar vrije sluitingstijden.
e. Groen: Er is veel geïnvesteerd in natuur in en om de stad. Sommige gebieden, waaronder het Markdal, moeten beter beschermd worden tegen verstedelijking.

4. Dit vinden wij het belangrijkste onderwerp:

Uiteraard vindt GroenLinks een goed milieubeleid en het beschermen van het groen in en om de stad een belangrijk speerpunt. Maar GroenLinks staat voor meer dan dat. Een sociale stad, waarin de overheid borg staat voor goed onderwijs en woonruimte voor iedereen is voor GroenLinks ook van wezenlijk belang. De overheid moet klaar staan voor mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door mensen snel aan een fatsoenlijke nieuwe baan te helpen wanneer ze om wat voor reden ook werkloos zijn geworden. GroenLinks heeft een samenhangende visie op al deze thema's. Meer daarover in ons verkiezingsprogramma.

5. Kandidaten voor wethouderschap bij deelname college:

Wilbert Willems is ook voor de komende periode wethouderskandidaat van GroenLinks. Voor zijn wethouderschap was Wilbert jarenlang directeur van Adviesbureau Dent. Daarvoor is hij acht jaar Tweede Kamerlid geweest. Wilbert heeft een enorme bestuurlijke ervaring die hij graag inzet voor Breda.

6. Mogelijke coalitiepartners bij deelname college:

GroenLinks is bereid om deel te nemen aan elke coalitie die werk maakt van de bovenstaande punten. We sluiten daarbij niemand op voorhand uit, alhoewel een coalitie met zowel GroenLinks als TON niet erg waarschijnlijk lijkt.

Paspoort Selçuk AkinciFOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief