Logo bredavandaag.nl

Vervuilende bestelauto uit binnenstad

  Politiek

CENTRUM – De gemeente gaat onderzoeken in hoeverre het noodzakelijk is vervuilende bestelauto’s en busjes uit de binnenstad te weren. Op dit moment geldt in het centrum al een milieuzone voor vrachtverkeer.


Breda heeft hiervoor een intentieverklaring getekend samen met de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, stadsregio Rotterdam en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat en Ondernemingsverenigingen EVO, TLN, KNV, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De intentieverklaring bestaat uit een aantal afspraken om de invoering van milieuzones voor bestelauto’s vanaf 2013 in goede banen te leiden. De eerste afspraak is dat gemeenten dit jaar onderzoeken of een milieuzone voor bestelauto’s in hun binnenstad echt noodzakelijk is.

Er is met het bedrijfsleven afgesproken om serieus te bestuderen of het invoeren ervan in combinatie met compenserende maatregelen voor de bedrijven voldoende verbetering van de lokale luchtkwaliteit zal opleveren.

Per 1 juli 2013 kan een gemeente een milieuzone voor bestelauto’s instellen. Gedacht kan worden aan het gebruik van doelgroepenstroken voor schone voertuigen, ruimere ontheffingsmogelijkheden voor schonere voertuigen (parkeren en venstertijden) en extra laad- en losplaatsen voor schone voertuigen.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief