Logo bredavandaag.nl

PvdA ziet bedreiging groene zones

  Politiek

BREDA – De PvdA uit haar zorg over de ontwikkeling van het Groenfonds en de ontwikkeling van de Landgoederenzone Haagse Beemden. In een brief aan het college vraagt de PvdA-fractie helderheid over de gevolgen van de bezuinigingen voor groene zones.


De gemeente wil de Landgoederenzone doorverkopen aan Staatsbosbeheer die op haar beurt de aankoop deels wil financieren uit een bijdrage van de Provincie. Maar de Provincie heeft besloten tot een aankoopstop.

Uit de opbrengsten van de verkoop van de Landgoederenzone zouden groenprojecten een flinke financiële impuls krijgen, zo stelt de PvdA. “Hiertoe is het Groenfonds in het leven geroepen. De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden” aldus fractielid Solveig van Mourik – van der Bruggen.

De partij wil nu weten of de verkoop van de zone in de Haagse Beemden is uitgesteld en wat het college van plan is met het gebied. Ook is Van Mourik – van der Bruggen benieuwd naar de financiële consequenties voor projecten die vallen onder het Groenfonds.

De PvdA is bang dat de geplande ontwikkelingen in de Landgoederenzone, zoals het behoud van de ecologische structuur en de komst van een speelzone, geen doorgang zullen vinden.

Die zelfde dreiging ziet de PvdA in projecten van het Groenfonds: “Hoe zit het met het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark”, vraagt het fractielid zich af.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief