Het opzetten van de kerstboom op de Grote Markt
Het opzetten van de kerstboom op de Grote Markt

Bezuinigingen: minder kerstsfeer en meer onkruid

Politiek

BREDA – Verschillende pleinen in de stad en de dorpen krijgen deze kerst geen kerstboom meer. Reden: de stad moet over 2010 10 miljoen euro bezuinigen. De Grote Markt in het centrum van Breda is een uitzondering. Die krijgt wel een boom.

Met het afschaffen van de kerstversiering bespaart de gemeente in ieder geval 35-duizend euro. Het afschaffen of versoberen van onderhoudswerkzaamheden moet leiden tot een beter financieel plaatje.

In plaats van de Wilhelminabrug wordt nu de Mauritsbrug aangepakt. Ook dat scheelt weer 33-duizend euro. Een grote kostenpost is ook het wegbranden of borstelen van onkruid op stoepen en paden. Door onkruid dit jaar vrij baan te geven kan de gemeente een ton in kas houden.

Ook lantaarnpalen en ander straatmeubilair wordt dit jaar niet meer vervangen. Het versneld plaatsen van LED-verlichting in Bredase lantaarnpalen wordt op een lager pitje gezet.

Ook het thema maatschappelijke ontwikkeling krijgt het zwaar te verduren. Het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling was al stopgezet. Op onderwerpen als Integratie, Sociaal Cultureel Werk, Preventief jeugdbeleid, Combinatiefuncties bij sport wordt bespaard. Al die maatregelen leveren bij elkaar iets meer dan tien miljoen euro op.

Vrijwel alle bezuinigingen moeten het tekort van het Grondbedrijf (23,7 miljoen euro) compenseren. Ook de extreme vorst van afgelopen winter leverde de gemeente een extra kostenplaatje van 2 miljoen euro op.

Door verschillende projecten in de stad niet door te laten gaan, wil de gemeente nog eens 15 miljoen euro bezuinigingen. Als ook dat bedrag naar het Grondbedrijf is gestort, is het potje daarvan nihil. Maar dan zit de stad dus nog wel met niet uitgevoerde project. Welke projecten dat zijn wordt nog dit jaar bekendgemaakt.