Logo bredavandaag.nl
foto Serge Mouthaan
foto Serge Mouthaan

Breda’s Museum: Politiek omarmt plan Van Laarhoven

  Politiek

BREDA – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad verkiest het plan van ‘Van Laarhoven’ over verzelfstandiging van het Breda’s Museum boven dat van het college. Nu moet wethouder Wilbert Willems nog overstag was de conclusie donderdagavond.


Het Breda’s Museum is onderwerp van gesprek vanaf 2005 toen de verzelfstandiging voor het eerst ter sprake kwam. Dit jaar kwam alles in een stroomversnelling nadat de gemeenteraad akkoord ging met de verlaging van het subsidiebedrag met 1,5 miljoen euro. Een knuppel in het hoenderhok, zo bleek later.

Allerlei initiatieven werden opgezet door onder meer de Vrienden van het Breda’s Museum, de stichting Cultuurbelangen en een groep bezorgde kunstenaars.

Alternatief
Intussen was Willems bezig zijn opdracht van de raad uit te voeren om te komen tot een plan, ofwel de visie van extern onderzoeker Peter Rijntjes, dat eveneens tot verzelfstandiging van het museum moet leiden. Helaas voor de wethouder kwamen de stichting Cultuurbelangen samen met de oud-directeur van het Noordbrabants Museum Van Laarhoven met een alternatief rapport.

Donderdag tijdens de commissievergadering Maatschappij werd duidelijk dat het merendeel van de politiek het tweede plan verkiest boven dat van Rijntjes. Een hard gelag voor Willems die duidelijk maakte zijn visie de komende tijd te willen concretiseren. Zoals hij eerder had aangeven, maakte hij duidelijk.

Beter vertrekpunt
Daaraan ontbrak het volgens de meeste partijen dan ook. Het was meer een visie en geen helder plan met een uitgewerkt financieel plaatje. Daarom drongen de voorstanders aan het voorstel van ‘Van Laarhoven’ als vertrekpunt te nemen.

CDA-raadslid Peter Elbertse: “Het draagvlak van het rapport Rijntjes is laag. En willen we de verzelfstandiging snel uitvoeren dan is het Rapport van Van Laarhoven een beter vertrekpunt. Dat is concreet.”

In dat plan wordt onder andere gesproken over een alliantie met het Noordbrabants Museum. Verder wordt ingegaan op het afstoten van het aan achterstallig onderhoud onderhevig gebouw waarin het Breda’s Museum huist. Er zou zelfs al een geïnteresseerde zijn.

Samenvoegen rapporten
Een combinatie van de twee rapporten was dan ook het voorstel. Haal de goede punten uit het voorstel van de gemeente en voeg dat samen met voorstel van betrokken partijen. Dat werd door de meeste partijen geopperd.

“Ik vind het voorstel van 'Van Laarhoven' een goede aanzet voor het plan dat wij willen maken. Maar het was volgens de motie niet de opdracht om dat als vertrekpunt te nemen. Ik wil eerst dat rapport kritisch bekijken en onderzoeken op de haalbaarheid. Die vrijheid wil ik hebben. Ik ga mij er nog niet aan verbinden”, zo stelde de wethouder.

Een poging van PvdA-raadslid Arend Hardorff om Willems toch van gedachte te veranderen en een toezegging van hem te krijgen mislukte jammerlijk. De wethouder gaf aan dat hij dan eerst een andere opdracht van de gemeenteraad verwacht. Zo niet houdt hij koers en wijkt hij niet af van de ingeslagen weg.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief