Gemeenteraadsvergadering. foto Ilse Lukken
Gemeenteraadsvergadering. foto Ilse Lukken

Live blog Algemene Beschouwingen Breda

  Politiek

POLITIEK - De Bredase raadsleden mogen zich donderdag vanaf 16:00 uur in een marathonsessie van de gemeenteraad uitspreken over de Begroting 2012.


Update: 18:08 De fractievoorzitters zijn aan het woord geweest. Van de 18 moties is één nog niet ingediend. De SP stelt onder meer voor om de aanbesteding van de thuiszorg weer in handen te geven van de gemeenteraad en niet van het college zoals recent is aanbesteed.

Daarnaast wil de fractie dat de raadsvergoeding naar 80 procent van het wettelijk maximum gaat. Daarnaast wil de SP via een motie bereiken dat indien er een subsidie wordt uitgekeerd, daar geen salarissen zijn die hoger liggen dan die van de burgemeester van Breda.

Breda'97 wil acuut af van het betalingssysteem bij de Galderse Meren en het plan dat er straks weer moet worden betaald voor fietsenstallingen. Klaas Dijkhoff (VVD) wordt ook niet blij van betaalde fietsenstallingen en toeristenbelasting. "Maar het is in eider geval nog een keuze, geen lastenverzwaring. Je kunt er voor kiezen er mee in aanraking te komen."

D66 wil er via een motie door heen krijgen dat verleende subsidies inzichtelijk gemaakt worden. Per 1 januari wil de partij dat op de de gemeentewebsite wordt gemeld wat voor subsidie het is, hoe hoog die ligt, wie deze ontvangt en wat er meer gebeurt.

Tijdens de Algemene Beschouwingen geven in zes uur tijd de politici aan waar volgens hen de knelpunten zitten in de begroting zoals opgesteld door het College van B&W, waarna de leden van het college erop mogen reageren. De verwachting dat het amendementen en moties gaat regenen om maar enigszins een stempel te drukken op de begroting, is al deels waargemaakt door de PvdA. De andere partijen zullen echter niet voor de PvdA onderdoen.

De dubbele bezuinigingen op het armoedebeleid moet volgens de PvdA nog eens goed donder de loep worden genomen, zo stellen de sociaal-democraten in het document Stapeling@Breda.

Het lot bepaalt welke fractie daarvoor als eerste het woord krijgt. Na de maaltijd volgt om 19.15 uur de reactie van het college op deze beschouwingen en de daarbij ingediende moties en amendementen.

Daarna volgt er nog een tweede termijn voor eerst de fracties en vervolgens het college. De behandeling wordt omstreeks 23.00 uur afgerond met de besluitvorming over de ingediende moties en amendementen en over de begroting zelf.

De vergadering is live te volgen via de livestream, deze blog en - afhankelijk van de meewerking van de raadsleden met Twitter - via Twitter met de hashtag #grbr (gemeenteraadbreda).

new TWTR.Widget({
version: 2,
type: 'search',
search: '#grbr',
interval: 30000,
title: 'Discussieer mee #grbr',
subject: 'Algemene Beschouwingen',
width: 250,
height: 300,
theme: {
shell: {
background: '#e02424',
color: '#ffffff'
},
tweets: {
background: '#ffffff',
color: '#444444',
links: '#1985b5'
}
},
features: {
scrollbar: true,
loop: true,
live: true,
behavior: 'default'
}
}).render().start();