foto Fieke van Doremalen
foto Fieke van Doremalen

Nibud onderzoekt effect dubbele bezuinigingen in Breda

  Politiek

BREDA - Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting onderzoekt wat de effecten op Bredanaars zijn van de gemeentelijke en landelijke bezuinigingen in Breda. Het onderzoek start in januari 2012.


De gemeente heeft het Nibud daartoe opdracht gegeven na een motie van de PvdA over het stapelingseffect, Stapeling@Breda.

Die moet er voor zorgen dat duidelijk wordt wat de effecten van de bezuinigingen zijn, zowel van het Rijk als de gemeente. De sociaaldemocraten vreesden dat het college niet in de goed gaten houdt wat de effecten uiteindelijk zijn, vooral voor mensen die al weinig verdienen.

Wethouder Cees Meeuwis (VVD, Sociale Zaken) heeft met dit besluit gehoor gegeven aan de motie. Het Nibud gaat nu onderzoek doen naar gezinnen waarvan het inkomen varieert van 100 tot 125 procent van de bijstandsnorm. Ook echtparen en alleenstaanden van 65 jaar en ouder worden daarin meegnomen.