Logo bredavandaag.nl
Rondvlucht op Tweede Paasdag boven Breda met Helicentre.nl. foto Wijnand Nijs
Rondvlucht op Tweede Paasdag boven Breda met Helicentre.nl. foto Wijnand Nijs

‘Investeren in binnenstad prima, maar niet via belasting’

  Politiek

OPINIE - De ondernemers in de Bredase binnenstad (OBB) willen gezamenlijk investeren in de binnenstad. De CDA-fractie in Breda waardeert deze mentaliteit: met zijn allen de schouders eronder zetten, stellen Peter Elbertse en Linda van Beek. Belasting heffen is echter de foute weg, zo betoogt het duo in dit opiniestuk.


Een ondernemersfonds biedt de kans om gezamenlijk te investeren in het economisch functioneren van de binnenstad, winkel- en inloopstraten. De wens om tot een ondernemersfonds te komen, waar alle ondernemers aan meebetalen, wordt door de CDA-fractie goed begrepen. Maar dat hiervoor een reclamebelasting nodig zou zijn, zoals de OBB voorstelt, beschouwt de CDA-fractie als een zwaktebod.

Oneigenlijk gebruik
Wij zijn van mening dat het invoeren van een nieuwe belasting, zeker in deze moeilijke economische tijden, een grote zorgvuldigheid vraagt en op draagvlak van de ondernemers moet kunnen rekenen. Met reclamebelasting lijkt er juridisch bijvoorbeeld weinig differentiatie mogelijk te zijn, klein of groot iedereen betaald per jaar hetzelfde bedrag. Detailhandel Nederland waarschuwt voor het gebruik van reclamebelasting: hoge kosten en oneigenlijk gebruik door gemeenten zijn hun bezwaren.

Bestemming
De nu afgesproken bestemming van gelden kan in de toekomst worden aangepast in bijvoorbeeld een groter deel van de opbrengst naar de algemene middelen. Het college bevestigt deze mogelijkheid, maar wijst op een betrouwbare overheid. Echter, gewijzigde omstandigheden of een nieuw college kunnen leiden tot wijziging van standpunten. Een reclamebelasting is en blijft nou eenmaal een vorm van belasting en het CDA ziet zo’n nieuwe belasting niet zitten.

Heft in eigen handen
Betekent dit dat de ondernemers hun plan voor een ondernemersfonds dan maar moeten laten varen? Nee zeker niet! Maar wij zouden de ondernemers willen oproepen het heft echt in eigen handen te nemen.

De overheid heeft daar het instrument BIZ (Bedrijven Investeringszone) voor bedacht. Een regeling die weliswaar net is afgerond, maar de signalen wijzen op invoering van een definitieve wet. Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een zone, waarin alle ondernemers meebetalen en zo dus ook het ‘free-riders-probleem’ wordt opgelost.

Visie op binnenstad
Dat vereist wel een goede visie op de toekomst van de binnenstad. De economische visie uit 2007 “het stadshart moet kloppen’’ is op onderdelen achterhaald, de economische situatie is sinds die tijd sterk veranderd. De OBB zou haar plannen dan ook niet moeten baseren op deze oude visie.
Er wordt door het college al gewerkt aan een nieuwe integrale visie op de binnenstad, volgens ons een betere basis voor een op te richten ondernemersfonds.

De BIZ voorziet in zorgvuldige voorwaarden, die voorkomen dat een groot aantal ondernemers tegen hun wil een heffing opgelegd krijgen. Een ondernemer vindt het niet erg om te betalen, maar hij/zij wil wel weten waarvoor wordt betaald en ook of het geïnvesteerde geld kan worden terugverdiend.

Kleine winkelier betaalt gelag
Hoewel er breed erkend wordt dat een BIZ eigenlijk het meest geschikte instrument is, wil men hier niet voor kiezen. Argument is dat het groot winkelbedrijf dit niet zou willen. De wil van het groot winkelbedrijf lijkt steeds meer bepalend te zijn in Breda. Dat betekent dus dat een kleinere zelfstandige winkelier het gelag betaalt.
Maar zijn het niet juist deze kleinere zelfstandige winkeliers die het verschil maken in onze binnenstad? Belangenbehartigers en overheid zouden hier eens wat beter over na mogen denken!

’Servicekosten’
Volgens de VVD-fractie is de reclamebelasting geen belasting, maar zijn het servicekosten. Zo bezien krijgt iedere belasting iets aardigs. Volgens het CDA is de reclamebelasting gewoon een belasting, net als alle andere belastingen, bedacht en gemaakt door de overheid met als doel het heffen en verdelen van gelden. En dat is heel iets anders dan een initiatief van winkeliers gezamenlijk, om te investeren in de binnenstad.

Peter Elbertse en Linda van Beek
CDA fractie gemeenteraad BredaFOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief