Logo bredavandaag.nl

Advies: Achter de Lange Stallen onder voorwaarden

  Politiek

BREDA - Breda kan meewerken aan de ontwikkeling van Achter de Lange Stallen, maar wel als aan een flink aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat blijkt uit de second opinion die is uitgevoerd door onderzoeker Gianotten naar aanleiding van twijfels over eerder onderzoek van BRO.


De komst van Achter de Lange Stallen is breed gedragen, stelt Gianotten na gesprekken met verschillende partijen en na onderzoek van het dossier. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Die zijn er namelijk wel, met name over de effecten voor de rest van de binnenstad als het gaat om leegstand en om de kwaliteit van de invulling.

Twaalf voorwaarden
Daar gaan ook de twaalf voorwaarden over waaraan het project en Breda zouden moeten voldoen. Volgens hem zijn samenwerking in de binnenstad en strikte eisen over branchering in het concept onontbeerlijk, voorzien van een boeteclausule. De winkels die komen moeten onderscheidend zijn en versterkend zijn voor het winkelgebied. Pas dan voegt Achter de Lange Stallen wat toe aan de stad.

Volgens de second opinion zou het zware accent op modisch, zoals dat nu door de ontwikkelaars gelegd wordt, moeten worden heroverwogen ‘daar dit segment onder druk staat’. Van de totale invulling wordt nu 70 procent besteed aan op mode gerichte detailhandel.

Kritiek op beslissing Bavelse Berg en Stada Stores
Breda krijgt er in de rapportage van langs als het gaat om eerdere ontwikkelingen en de vraag of het project past in de integrale visie op de binnenstad. Want, zo stelt Gianotten, er zijn in Breda beslissingen genomen die niet stroken met de uitgangspunten van het gemeentelijke detailhandelsbeleid. De onderzoeker noemt met name de Bavelse Berg en de ontwikkeling van het winkelcentrum Stada Stores. Breda zou een rem moeten zetten op perifere ontwikkelingen.

Andere voorwaarden
Verdere randvoorwaarden zijn volgens Gianotten een ondernemersfonds, gericht beleid op de aanloopstraten en leegstand, parkeerbeleid en goede bewegwijzering, aansluiting op de bestaande binnenstad, waarbij het Van Coothplein een aantrekkelijk horecaplein zou moeten worden. Tevens zou Breda zelfstandige ondernemers moeten stimuleren, daar Breda daar in vergelijking met andere binnensteden bij achter blijft.

Over het onderzoek van BRO zegt Gianotten dat de uitgangspunten hiervan deugden en dat BRO een juiste analyse heeft gemaakt van het economisch functioneren van de detailhandel in Breda ‘gegeven de beschikbare informatie. Gianotten merkt wel op dat het beter was geweest als er in 2011-2012 een koopstromenonderzoek was gehouden voor meer actuele gegevens.

Andere opties
Naast het voorkeursscenario - uitvoeren van Achter de Lange Stallen - bespreekt de onderzoeker ook de opties ‘niet uitvoeren’, ‘beslissing uitstellen’ en ‘in fases uitvoeren’. Het eerste past niet bij de ambities van Breda, concludeert hij, bij de tweede optie verliest Breda het momentum en het vertrouwen van de investeerders en bij optie drie loopt Breda het risico een slechte eerste indruk te maken.

Commissie
Het rapport van Gianotten wordt in mei in de raadscommissie economie besproken. Tot die tijd neemt het college geen onomkeerbare beslissingen, zo heeft wethouder Cees Meeuwis dinsdag in een brief aan de raad laten weten. Dan wil hij bespreken hoe de branchering te realiseren en welke afspraken gemaakt moeten worden om de risico’s voor de binnenstad beheersbaar te houden.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief