Linda van Beek. foto Sebastiaan Ter Burg
Linda van Beek. foto Sebastiaan Ter Burg

Politieke Vraagstukken: Van Beek (CDA) ziet meer verbinding

  Politiek

In deze serie legt BredaVandaag.nl de politieke partijen onder de loep. Een terugblik, een vooruitblik. Wensen, reflectie en de kijk op de verkiezingen. Wat wil politiek Breda bereiken, onder de kiezers of in de raad? De komende weken komen de fractievoorzitters aan het woord. Vandaag: Linda van Beek, fractievoorzitter CDA.


Hoe kijkt de partij terug op afgelopen periode? Wat ging er goed, wat ging er minder goed?

“We hadden als CDA een activistische houding in de politiek, waarmee we regelmatig zowel coalitie als oppositie wisten te verrassen. Niet pappen en nathouden, maar resultaten boeken. Ik ben er trots op dat we een sluitend huishoudboekje hebben weten te bereiken, zonder dat de kosten afgewenteld zijn op de Bredanaars. Nog trotser ben ik op de nieuwe maatschappelijke initiatieven, waar we, ondanks de crisis, vorm aan konden geven. Zo kunnen zorginstellingen, sportverenigingen en scholen als buurthuis van de toekomst onderdak bieden aan vele maatschappelijke activiteiten. Braakliggende terreinen kregen creatieve invullingen, zoals stadslandbouw. Evenementen van vrijwilligersorganisaties kregen een compensatie op de leges. En weekendscholen voor kinderen uit sociale achterstandssituaties werden geopend. Allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat de CDA thema’s verbinden, ontmoeten en bewonerskracht steeds meer zijn ingebed in Breda.”

“Waar ik minder tevreden over ben, is de voortgang die er is bereikt ten aanzien van de drugsproblematiek. In de Raad ging het teveel over de wietpas, ja of nee, en te weinig over het echte probleem, de overlast die bewoners in buurten ervaren ten gevolge van de drugshandel. Wij stonden hier als CDA alleen in en je hebt nu eenmaal een meerderheid nodig om resultaat te boeken.”

Wat verwacht de partij van de verkiezingen?
“We hebben hard gewerkt als CDA in de afgelopen periode om de stabiele volkspartij in het midden te zijn. We zijn vaak te vinden geweest bij mensen, stichtingen en verenigingen thuis. Ik verwacht dat dat zijn vruchten gaat afwerpen. Mensen zien dat wij de partij zijn, die zoekt naar de juiste balans tussen overheid en zelf doen. Wij steunen zeker niet de maakbaarheids-idealen van de PvdA, maar ook de volledige vrije markt van de VVD werkt niet. Om een voorbeeld te noemen: het CDA heeft geprobeerd een gematigde koopzondag te bereiken, zodat kleine ondernemers, die Breda zo uniek maken, ook kunnen overleven. Andere partijen bleven dogmatisch hangen in hun standpunt voor of tegen en dachten niet mee over alternatieven. Ik verwacht dat de Bredanaars zien dat wij dé partij van Breda zijn, en dat we dus niet allerlei linkse of rechtse idealen na streven zonder naar Breda te kijken.”

Wat is iets dat niet mag blijven liggen tot na de verkiezingen?
“We hebben in de afgelopen jaren als CDA veel zaken op de agenda gezet en die meer vanuit een lange termijn benaderd; een snelle oplossing voor een probleem levert vaak op lange termijn niets op. Dingen die we de afgelopen tijd op de agenda hebben gezet zijn bijvoorbeeld de toenemende leegstand in inloopstraten, zoals de Boschstraat, Ginnekenweg en de Haagdijk of het op orde houden van voorzieningen in de dorpen. Misschien dat die zaken voor of pas na de verkiezingen behandeld zullen worden. Dat vind ik niet zo erg, wij blijven, verkiezingen of niet, gewoon doorgaan als spreekbuis van wat er echt speelt in Breda.”

Wat is de boodschap die de partij graag aan de Bredase burgers wil meegeven?
“Voor mij is een typische eigenschap van Bredanaars dat zij ondernemend zijn. Ik zou willen zeggen tegen de Bredanaars: blijf dingen oppakken, het is schitterend dat buurthuizen die geen subsidie meer krijgen, op eigen initiatief worden opengehouden en dat bestaand vastgoed van onder andere sportverenigingen een buurthuis van de toekomst is geworden. Wij als CDA willen dat de gemeente een faciliterende rol speelt. De gemeente moet de mensen, vrijwilligers, ondernemers en doeners helpen, in plaats van als gemeente alles zelf te doen of tegengesteld daar aan ze aan hun lot over te laten. Zo werken we samen met zijn allen aan een leefbare stad.”

Waarom is deze partij dé partij om Breda te vertegenwoordigen?
“Het CDA is een partij van verantwoordelijkheid. Als er een moeilijk besluit moet worden genomen in de raad, dan trekken we niet ’s avonds de deur dicht om naar huis te gaan. We geloven niet in die ivoren toren waarin sommige politici zich wanen. Toen er gekort moest worden bij het Breda’s Museum, zijn we vervolgens het museum gaan helpen om te kijken hoe het op een andere manier met minder subsidie ook kan. Toen we met de Raad concludeerden wat er tot nu toe niet goed was gegaan met de wijkontwikkeling in wijken zoals Hoge Vucht, Doornbos en Linie, is het CDA met inwoners en betrokken organisaties in gesprek gegaan. We hebben toen gekeken hoe dit verbeterd kon worden en gestart met de buurtonderneming, een vorm van wijkontwikkeling waarbij de bewoners centraal staan.
Het CDA is een locale en actieve partij uit het midden van de samenleving, geen dogmatische linkse of rechtse idealen, wel duidelijke principes zoals “verantwoordelijkheid in eigen kring” en “de faciliterende overheid”.”

Als u niet op de eigen partij mocht stemmen, welke zou dan omcirkeld worden met rood potlood? Waarom?

“De afgelopen jaren heeft het CDA met plezier met de andere partijen samen gewerkt. Met de coalitiepartijen, om bijvoorbeeld te werken aan het op orde brengen van het gemeentelijke huishoudboekje en het verminderen van onzinnige regels. Maar ook met oppositiepartijen, als we gezamenlijk tegen een probleem aanliepen, bijvoorbeeld laatst met de PvdA ten aanzien van de opvang van vluchtelingen of met Breda 97 voor het open houden van burgerloketten in de dorpen. Of ik ook op een van deze partijen zou stemmen? Nee, voor mij is het CDA echt de partij die uitblinkt in de actieve opstelling die ik zoek bij een partij met de juiste balans tussen overheid en zelf doen. “

De grote bonusvraag: wat is het mooiste aan de stad Breda?
“Breda is niet alleen een mooie historische stad, maar de stad en haar dorpen bieden ook een geweldig leefklimaat met uitstekende voorzieningen dat voor allen, jong en oud, veel te bieden heeft. Er zijn vele momenten dat ik ontzettend trots ben op Breda, bijvoorbeeld bij de altijd gezellige evenementen, zoals het jazzfestival, de Singelloop en de braderieën in de dorpen. Of als ik door het Markdal wandel of langs de singels en de haven loop. Of wanneer ik de vele vrijwilligers en betrokken organisaties spreek bij een evenement zoals Meet & Match van Betrokken Ondernemers Breda of het Brakkenfestival. Breda wordt gemaakt door de betrokkenheid van de inwoners bij elkaar.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief