Afbeelding

Meer kleinere kavels voor particuliere woningbouw

Politiek

BREDA - Het voorstel van D66 om minimaal vijftig procent van de gemeentegrond die bestemd is voor wonen te verkavelen in kleinere kavels dan de huidige, is aangenomen door een meerderheid van de raad. Paul de Beer (D66) pleitte ervoor om dat in de structuurvisie op te nemen. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel.

Reden hiervoor is dat de verkoop van kavels groter dan 500 vierkante meter achterblijft. De verkoop van kavels die tussen de 100 en de 400 vierkante meter meten verloopt wel goed. Op verschillende locaties in de dorpen is er behoefte aan starterswoningen.

Omdat juist bij starters kleinere kavels gewenst zijn, stelt De Beer voor om erop te sturen dat grote kavels omgevormd worden naar kavels van maximaal 400 vierkante meter. De gemeenteraad heeft zich al meerdere malen uitgesproken voor het stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap, waar dergelijke kavels voor bedoeld zijn.

Wethouder Bergkamp van huisvesting noemt de motie 'te stringent'. Hij ziet dat de kleine verkaveling werkt op verschillende plekken, maar op andere niet. Vooral de 75 procent waar De Beer in eerste instantie om vroeg vond de wethouder te ver gaan, waarop De Beer voorstelde om het te wijzigen naar vijftig procent.