Logo bredavandaag.nl
Van de Rijpstraat rest op 14 maart alleen nog een hoop stenen. foto Hinke Rutten
Van de Rijpstraat rest op 14 maart alleen nog een hoop stenen. foto Hinke Rutten

Woonlasten probleem voor steeds meer huurders

  Politiek

BREDA - Steeds meer huurders van een sociale huurwoning hebben moeite om hun woonlasten te kunnen betalen. Waar dit in 2010 nog het geval was voor 20% van de huurders, is dit aandeel in 2013 opgelopen tot 26%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Doelgroepen en woonlasten in de gemeente Breda’, uitgevoerd door RIGO.


Gemeente Breda en de corporaties AlleeWonen, WonenBreburg en Laurentius hebben daarom afspraken gemaakt de stijgende woonlasten voor huurders in Breda aan te pakken. De aanpak van de gemeente en Bredase corporaties richt zich vooral op behoud van voldoende sociale huurwoningen en op investeringen in energiemaatregelen voor de bestaande huurwoningen. Samen zoeken ze de komende maanden uit welke concrete maatregelen het meeste en/of snelste tot resultaat leiden.

Goedkope woningen behouden
Oplossingen waar in Breda aan gewerkt wordt, zijn onder meer het op peil houden van voldoende goedkope huurwoningen onder 700 euro per maand. Dat moet gebeuren door onder andere minder goedkope woningen te verkopen of te slopen en door minstens 90% van deze woningen beschikbaar te stellen aan woningzoekenden met een laag inkomen.

Ook wordt bekeken of corporaties en gemeente maatregelen kunnen nemen om de
goedkoopste woningen (minder dan € 374) nog gerichter toe te wijzen aan huishoudens met de allerlaagste inkomens.

Meer probleemgevallen
De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het percentage woonlasten ten opzichte van het inkomen (de woonquote) van huurders van de Bredase corporaties is toegenomen, van 30% in 2010 tot 34% in 2013. De groep met zeer hoge woonlasten is met 450 huishoudens toegenomen tot 1.540 huishoudens in 2013.

De stijging van de woonquote wordt verklaard door inkomensdaling, beperking van de huurtoeslag en hogere huur- en energieprijzen. Vooral gezinnen en eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar zien een te groot deel van hun inkomen naar woonlasten gaan. Verder concludeert het rapport dat er in de toekomst een tekort ontstaat aan woningen met een lage huurprijs.

Verhuurdersbijdrage
Breda staat volgens onderzoeker RIGO niet alleen. Ook landelijk stijgen de woonlasten voor deze groepen. Gemeente en corporaties roepen daarom de landelijke overheid op om kritisch te kijken naar de nadelige consequenties van de verhuurdersbijdrage: hogere jaarlijkse huurverhogingen en minder investeringen door corporaties in de stad.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief