Logo bredavandaag.nl
Jos Koniuszek en Rene Spiegels tijdens de installatie van het college van Breda'97, CDA, GroenLinks, PvdA en SP op 15 mei 2014
Jos Koniuszek en Rene Spiegels tijdens de installatie van het college van Breda'97, CDA, GroenLinks, PvdA en SP op 15 mei 2014 (Peter Visser)

Zomerpolitiek Jos Koniuszek (GL): 'Inwoners laat zien hoe het ook kan'

  Politiek

BREDA - Voor de Bredase politici staan de zomermaanden gelijk aan rust. Of in ieder geval: iets meer rust dan normaal. In het reces zijn er geen raads- of commissievergaderingen en minder politieke bijeenkomsten. Dus is er tijd voor reflectie. Even nadenken over de partij, de stand van zaken, wat er dit jaar nog moet gebeuren. Tijd voor de laatste aflevering van deze zomerbespiegelingen: Jos Koniuszek (GroenLinks).


Wat ging er goed in de eerste maanden?
"In de eerste maanden van deze coalitie was het wennen aan de nieuwe rollen die iedereen in de stad heeft. Toch zijn er al een paar majeure onderwerpen voorbij gekomen die de stad geraakt hebben. De komst van 400 asielzoekers naar de Boschpoort heeft veel reacties opgeroepen. Wij zijn blij dat Breda zich gastvrij opstelt, met oog voor de consequenties. Wij hopen dat de omgeving van het azc kan profiteren van de komst van nieuwe bewoners. De aankondiging van het afscheid van burgemeester Van de Velden heeft ook een grote impact gehad. Coalitie en oppositie trekken gezamenlijk op in de zoektocht naar een opvolg(st)er."

Wat ging er niet goed in de eerste maanden?
"Met de komst van een nieuw college en de vervanging van het overgrote deel van de gemeenteraad zie je dat de communicatie nog niet altijd goed verloopt. We zitten in een proces, waarin iedereen uiteindelijk hetzelfde wil, nl. het beste voor Breda, maar soms zit er ruis op de lijn. Aan ons de taak om dit na het reces beter te doen."

Wat is een zorgpunt voor de stad?
"De grootste uitdaging voor de stad op korte termijn is de invoering van de 3 decentralisaties. Er komt veel op Breda af als het gaat om zorg, jeugdhulp en armoedebestrijding, maar daarvoor is minder geld beschikbaar. Alle partijen hebben afspraken gemaakt hoe we dat in Breda gaan doen. Wij hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken, maar goed monitoren is van levensbelang. Een andere uitdaging is de verandering van de economie. Winkels en kantoren staan op steeds grotere schaal leeg, en daar zullen we iets mee moeten. De andere kant daarvan is dat dit veel mogelijkheden geeft om hier creatief mee om te gaan. We hebben de inwoners en ondernemers in de stad nodig om dit proces goed aan de gang te krijgen."

Waar gaat de partij op focussen?
"GroenLinks zal natuurlijk de uitvoering van de 3 d’s goed blijven volgen. Dit is een algemeen belang. Wij zullen ons daarnaast ten eerste focussen op het behoud van de natuurwaarden in ons mooie buitengebied, in de structuurvisie 2030 staat daar al veel over geschreven. Wij vinden het onze taak om de invulling van deze visie goed te bewaken.

Een tweede focus ligt op het meer toekomstbestendig maken van de stad. Dat gaat dan over duurzame energie, hergebruiken van afvalstoffen, zorgen dat de stad niet dichtslibt met auto’s maar slimme oplossingen bedenken voor de mobiliteit in en om de stad. Daarnaast gaat het ook om zo veel mogelijk groen in de stad, wat een belangrijke factor is voor de leefkwaliteit. Wij willen dat de gemeente Breda zich meer hierop gaat profileren, een voorbeeld rol vervult en op die manier de inwoners laat zien hoe het ook kan.

Het derde punt waar we ons op gaan richten is meer het contact opzoeken met de inwoners van Breda, om zo de energie die daar zit te gebruiken om de stad verder te ontwikkelen. Nu de overheid minder geld heeft, en dus  minder initieert wordt de rol van onze inwoners steeds belangrijker. Zij leveren de plannen en de ideeën, wij kijken toe, facilteren en houden het algemeen belang in de gaten. Daarvoor is het wel nodig om de plekken te vinden waar ideeën zijn of ontstaan.  Het is duidelijk dat het niet alleen gaat om het contact met allerlei organisaties, maar dat veel van deze energie zich bevindt binnen netwerken en die zullen wij actief gaan opzoeken."

Wat verwacht je van het aankomende politieke seizoen?
"Het komende politieke seizoen zal voor wat betreft de grote lijn vooral bepaald worden door de decentralisaties en de begroting voor 2015. In die begroting moet blijken of het ambitieuze coalitieprogramma de invulling krijgt, zoals we die voor ogen hadden. Dat wordt in ieder geval spannend. Daarnaast zal de actualiteit zeker voor onderwerpen zorgen waar we een stevig debat over kunnen en zullen voeren. Onze afweging zal steeds zijn: “is het goed voor de toekomst van Breda, zoals wij die voor ogen hebben?”

Ben je nog op vakantie geweest?
"Ik heb lekker lang van het reces genoten, eerst 3 weken in Oost Afrika geweest en daarna nog een weekje door de Bourgogne gefietst. Ik ben er weer helemaal klaar voor."FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief