Hoog water in de Haven na hoosbuien op maandag 23 november 2009. foto Jeroen Thoolen
Hoog water in de Haven na hoosbuien op maandag 23 november 2009. foto Jeroen Thoolen

Primeur: naar de stembus voor het waterschap

  Politiek

BREDA - Naar de stembus voor het Waterschap? Dat roept bij menigeen vraagtekens op. Niet vreemd. “Het is de eerste keer dat dit gebeurt”, vertelt lijsttrekker Huub Hieltjes (VVD). Bij de vorige verkiezingen werd de stemming schriftelijk afgehandeld.


Het is dus even wennen. Ook al omdat de afgelopen maanden fel gediscussieerd werd over de wijze waarop het bestuur van het waterschap wordt ingericht. Zo zijn zeven van de 30 zetels al toegewezen aan belangenverenigingen. “Dat is op dit moment niet anders”, weet Hieltjes. “De minister heeft gezegd dat ze na de verkiezingen kijkt of deze geborgde zetels op deze manier moeten blijven bestaan.” Bredanaar Joep Taks, lijsttrekker voor 50Plus, noemt het een stap in de goede richting. “Wat ons betreft is dit niet de eindfase.”

De Bredanaar kiest woensdag 18 maart voor de invulling van 23 zetels in het openbare bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Uit acht partijen kan gekozen worden. Ook dat is pas voor de tweede keer. De voorlaatste verkiezingen gingen nog op persoonlijke titel. Binnen die acht partijen de gebruikelijke politieke partijen, zoals VVD, PvdA, CDA en ook 50plus, maar ook Water Natuurlijk, de Algemene Waterschapspartij en Ons Water.

Waarom is stemmen op voor deze verkiezingen belangrijk? Daarover zijn de verschillende partijen het wel eens. “Omdat water in Breda steeds zichtbaarder is geworden, kijk naar de Mark die terug is in de stad”, stelt VVD’er Hieltjes. Maar ook de opvang van smeltwater uit België via overloop in het Markdal en de Vierde Bergboezem wordt geregeld door het Waterschap. “En de verbetering van de kades en dijken aan de noordkant van Breda, nodig door nieuwe eisen.”

Taks vat het bondig samen: “Het is belangrijk dat het waterschap goed functioneert, dat dient de veiligheid van de burger, dus ook de Bredanaar”, aldus de 50plusser. “Het waterschap beschermt onder meer tegen overstromingen en zorgt voor de zuiverheid van het water.”  Wieke Bonthuis, lijsttrekker van Water Natuurlijk vult aan. “Het water zit in de haarvaten van onze samenleving, het grootste deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, dat wordt als vanzelfsprekend gezien, maar dat dit goed gaat, daar zorgt het waterschap voor.”

Acht partijen, er valt dus wat te kiezen? Zeker, meent Hieltjes. “Wij zijn voor een sober, gespecialiseerd Waterschap onder het adagium schoenmaker blijf bij je leest. Een functioneel bestuur.”  Op dezelfde lijn zit ook Taks (50Plus) bij deze verkiezingen. “Burgers ervaren de lasten voor het waterschap als hoog, wij vinden dat het waterschap zijn taken zo goed mogelijk moet uitvoeren tegen zo laag mogelijke kosten.”

De Bredase Wieke Bonthuis, lijsttrekker van Water Natuurlijk, ziet dat anders. “Wij denken dat het besteden van geld slimmer kan. Bijvoorbeeld als dijken moeten worden aangepast of door een beek te laten meanderen. Daardoor laat je de natuur zijn werk doen. Dat is misschien op korte termijn duurder, maar op lange termijn efficiënter. Het waterschap moet integraler bezig zijn.”    

Wat betreft Taks houdt het waterschap het bij de wettelijke taken. “Die zijn ruim genoeg, natuurbeheer en recreatie zijn voor andere overheden, waarmee je natuurlijk wel moet samenwerken. Natuurbeleid is niet onze missie, dat mag nooit ten koste gaan van de tarieven.”

Bonthuis wil met Water Natuurlijk ook een verschuiving van de uitgaven. “Burgers zorgen voor 80% van de inkomsten van een waterschap, maar van in de uitgaven is dat slechts 20%. Wij vinden bovendien dat het waterschap duidelijker zichtbaar moet zijn, het waterschap moet van het eiland af, meer in dialoog met de inwoners.”

Zaterdag zijn verschillende lijsttrekkers tussen 10.00 en 16.00 uur bij Waterzuivering Nieuwveer in Breda, Biezenstraat 7 in Breda.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief