Logo bredavandaag.nl
foto www.flickr.com/photos/syriafreedom
foto www.flickr.com/photos/syriafreedom (Flickr.com/syriafreedom)
de Koepel

Brandbrief buurtbewoners AZC wekt verbazing bij ontvangers

  Politiek

BREDA - De brandbrief die de verenigde omwonenden omgeving Koepel Breda hebben gestuurd over het AZC wekt vooral verbazing bij de ontvangers. De bewoners klaagden in de brief over de communicatie rondom het opvangcentrum en de veranderende bevolkingssamenstelling.


Populatie AZC
John Janssen zit in de beheergroep AZC namens de bewoners van Rijngraafstraat 1 t/m 66. Hij zegt begrip te hebben voor de ongerustheid van de verenigde omwonenden omgeving Koepel Breda, maar noemt deze op een aantal punten misplaatst. Zo zou het COA zich wel degelijk houden aan de afspraak dat 40% van de populatie uit gezinnen bestaat. “Tijdens de laatste vergadering half april van de beheergroep kregen we te horen dat de samenstelling 47% gezinnen is.” Robert Ploeg van het CAO beaamt dat het AZC in Breda zich houdt aan de afspraken met de gemeente.

Communicatie beheergroep
Dat de beheergroep niet altijd alle informatie kan delen met de rest van de wijk heeft volgens Janssen te maken met privacy. “De omwonenden zouden het zelf ook niet leuk vinden als informatie over hun eigen persoonlijke leven zomaar naar buiten werd gebracht.” Volgens Janssen wordt alle informatie die wel gedeeld kan worden direct op de site gezet van de wijkraad. “Ik vraag me af of deze vereniging de website van de wijkraad eigenlijk wel kent.”

Robert Ploeg laat weten dat het de verenigde omwonenden omgeving Koepel Breda vrij staat om een afgevaardigde te sturen die de vergaderingen van de beheergroep bijwoont. “Graag zelfs, want uit de brief blijkt dat ze met veel vragen leven waarop ze nog geen antwoord op hebben.” Het beschermen van privacy betekent volgens Ploeg niet dat incidenten worden verzwegen, maar dat er soms geen namen en rugnummers worden genoemd.

Communicatie AZC
Ook de kritiek dat het COA niet open zou communiceren over bijvoorbeeld open dagen wekt verbazing bij Ploeg. “We hebben alle omwonenden juist uitgenodigd met een persoonlijke brief. De buurtbewoners kregen hierbij een speciale rondleiding die een uur eerder begon dan die voor de rest van de stad."

Reactie wethouder
Wethouder Patrick van Lunteren laat in een reactie weten dat hij eerst in gesprek wil met de brievenschrijvers. “Dat past beter bij de open en persoonlijke wijze van communiceren zoals we dat tot op heden doen met omwonenden.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief