Logo bredavandaag.nl
Wijnand Nijs

27 moties, maar begroting zonder hindernissen door raad

  Politiek

BREDA - Het college van Breda heeft de begroting zonder financiële aanpassingen door de gemeenteraad geloodst. De negen raadsfracties hadden wel 27 moties bij de behandeling, maar geen van deze moties maakte financiële aanpassingen nodig. De begroting werd aangenomen met alleen tegenstemmen van GroenLinks.


De wethouders slalomden zich met enig gemak om deze moties, waarvan liefst tien ook nog eens werden aangepast. De  moties waren divers van aard én kwamen van alle kanten, ook van coalitiepartijen SP, VVD, D66 en PvdA. Daarmee verschilde deze behandeling van de begroting met de vorige behandeling. Onder het vorige college werd door de coalitiepartijen niets ingediend.

Koploper indienen moties was CDA-frontman Peter Elbertse. “Wij hebben aangegeven constructief oppositie te willen voeren”, verklaarde hij. Elbertse wilde onder meer aandacht voor de jeugdwerkloosheid in de stad. Daarbij stelde hij voor het meester-gezelprincipe voor Breda te omarmen. Ook wilde hij een onderzoek naar de taken die nu uitgevoerd worden door de gemeente, zoals groenvoorziening. “Ik zou daar graag een discussie over hebben.” De motie haalde het niet. Wel brede steun was er voor het steunen van de Kredietunie, waarmee MKB laagdrempelig geld kan lenen.

Elbertse kaartte ook het verhogen van het parkeertarief aan, waarbij hij zijn wenkbrauwen optrok over de koerswijziging die de VVD volgens hem had gemaakt. Henk van der Velden (PvdA) gaf aan daarin voor een deel mee te kunnen gaan. “Maar ik wacht de door de wethouder toegezegde brief over drie maanden af.” Breda’97 gaf aan graag ook onderzoek te willen naar de ‘Superzondag’, met gratis parkeren op een koopzondag in de maand. Die vraag werd bij de wethouder weggelegd. “Daar ben ik blij mee”, aldus Dick Vuik.

Een motie van GroenLinks over aansluiting bij het nationaal initiatief herstructurering kreeg een ruime meerderheid. Een motie over het verlagen van de hondenbelasting voor 60-plussers haalde het niet. “Lijkt me niet uitvoerbaar”, aldus wethouder Paul de Beer. Breda97 bracht de motie in. “Want de VVD lijkt dit punt vergeten in het bestuursakkoord.”

Wethouder Van Lunteren had enige discussie met de verschillende partijen over de stand van zaken rondom de onorthodoxe maatregelen. Een motie van de PvdA kreeg raadsbrede steun. Ook van de wethouder, die wel een voorbehoud maakte in de eerste termijn. “Als dit niet betekent dat ik tot maart op mijn handen moet gaan zitten. Want we moeten bouwen.Ik ben al aan de slag, zou dat graag blijven doen.”

Naar aanleiding van de - later ingetrokken - motie Alaaf van Breda’97, kwam er discussie over de bouwplaatsen. Wethouder Adank gaf aan dat daar komende week voor elf plaatsen in Prinsenbeek duidelijkheid over komt. “Als in Bavel en Teteringen ook problemen zijn, dan pakken we dat op.”

BOB speelde in op de discussie rond de markt, ontstaan na het afketsen van verplaatsing van de weekmarkt voor de ijsbaan. In een aangenomen motie werd gepleit in gesprek te gaan met de weekmarkt om die flexibel te laten zijn in de binnenstad.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief