youtube

Recesreflectie D66: 'Onderwijs is en blijft de oplossing voor veel uitdagingen'

  Politiek

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Die laatste weken van het jaar zijn bij uitstek geschikt voor het opmaken van de balans en het overdenken van het voorbije jaar. Dat is dan ook wat BredaVandaag vraagt aan de fractievoorzitters van de Bredase politieke partijen. Hoe kijken zij naar het roerige jaar dat achter hen ligt? Vandaag: Tim van het Hof van D66.


Wat was het hoogtepunt van de afgelopen jaar?
2015 kende voor Breda meerdere hoogtepunten. Als D66 zijn we bijvoorbeeld blij dat onze groei in Breda zich doorzette als we zien hoeveel Bredanaars D66 het vertrouwen gaven bij de PS verkiezingen en het bestuursakkoord Focus op Vooruitgang waarin we bestuursverantwoordelijkheid nemen voor Breda. Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt de keuze voor een nieuwe fractievoorzitter (Van het Hof zelf), waarbij de ruimte werd geboden aan jong talent. Maar als we echt moeten kiezen is het hoogtepunt van 2015 volgens D66 toch echt wel de gezamenlijke met het onderwijsveld opgestelde Onderwijsagenda voor Breda. Opdat iedereen in Breda een leven lang kan leren en zichzelf kan blijven ontwikkelen.

Wat was het dieptepunt van de afgelopen jaar?
D66 spreekt liever niet over een dieptepunt, maar op een gegeven moment was de sfeer in de gemeenteraad niet optimaal wat uitwerking had op de onderlinge samenwerking in de raad. Bij het opstellen van het bestuursakkoord 2015-2018 hebben we met elkaar uitgesproken om als gemeenteraad op basis van vertrouwen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op te pakken, in het belang van Breda en haar inwoners. 

Wat kan de partij het komende jaar beter doen?
Er gebeuren heel veel mooie dingen in Breda, waar we soms nog geen weet van hebben. Daarom willen we als partij nog meer inwoners, ondernemers en instellingen opzoeken om ideeën op te halen, te verbinden en de energie benutten die aanwezig is in onze gemeente.

Op welk dossier/onderwerp komt de focus te liggen? (en ja, dan mag er slechts één gekozen worden)
D66 ziet onderwijs in de brede zin des woord als oplossing voor vele uitdagingen in onze samenleving zoals de kwaliteit van onze zorgstelsel, werkloosheid en de toenemende polarisatie in de samenleving. Onderwijs als verbinder waar het gaat om zorginnovatie, onderwijs als preventiemiddel tegen werkloosheid en onderwijs als ondersteuning om weer mee te doen in de samenleving. En zeer belangrijk is de inzet van onderwijs als het antwoord op radicalisering en maatschappelijke uitsluiting.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief