Logo bredavandaag.nl
Wijnand Nijs

Begroting Breda na 7,5 uur vergaderen ongewijzigd

  Politiek

ACHTERGROND - De begroting van de gemeente Breda voor 2017 is aangenomen. Na 7,5 uur vergaderen met de gemeenteraad bleek het college van burgemeester en wethouders afgelopen donderdag geen enkele wijziging te hoeven aanbrengen.


In totaal werden er bijna 40 moties en acht voorstellen voor een wijziging van de begroting in de vorm van een amendement in stemming gebracht. Die wijzigingsvoorstellen kwamen van GroenLinks, dat een tegenbegroting inbracht.  

In totaal werden 21 moties aangenomen, onder meer over Kinderlintjes, kindwindwolens, een actieplan voor de rondwegen, investeringen in pleinen en onderzoek naar de komst van een topsporthal.

De moties kwamen voor een flink deel van het CDA, dat met 26 moties de tweede ronde inging. Uiteindelijk trok de oppositiepartij er weer een flink aantal in. De voormalig coalitiepartner stemde dan ook tegen de begroting. “Wij vinden dat er te weinig afrekenbare doelen in staan benoemd”, stelde Peter Elbertse. Woorden die ook mede-tegenstemmers GroenLinks, Breda ‘97 en BOB gebruikten.   

Met negen stemmen tegen en 26 voor werd de begroting voor 2017 zo aangenomen na 7,5 uur vergaderen. Dat klinkt lang… en dat is het ook. Dat komt deels door de opzet. De gemeenteraad behandelde de begroting voor het eerst in een Tweede Kamerachtige setting en in twee sessies.

Dat betekende dat de fractievoorzitters tijdens de eerste sessie op 3 november in de vorm van algemene beschouwingen hun licht mochten laten schijnen op het stuk en en hun moties mochten aankondigen. Het college reageerde daar diezelfde avond in algemene bewoordingen op in een reactie van wethouder financiën Paul de Beer.

De VVD gebruikte de eerste sessie voor het lanceren van een visie op uitbreiding van de stad langs de oevers van de Mark. Het verhaal van Thierry Aartsen was geen directe reflectie op de begroting, maar meer een aanzet tot een toekomstvisie.  

Tijdens de tweede sessie, donderdag 10 november mochten de fractievoorzitters nog eens een reactie geven. Het college had daags ervoor in een overzicht aangegeven welke moties en amendementen ontraden werden.

Is de nieuwe opzet geslaagd? Daarover ontstond enige discussie. Aartsen kon in de tweede sessie aanhalen veel positieve reacties te hebben gehad op zijn visie. Jos Koniuszek bracht in daar ook bezorgde reacties over te hebben gehad. Aan de andere kant was een enkeling bang voor toename van wandelgangenoverleg, waarvoor nu een week de tijd was. De extra tijd gaf ook ruimte voor het aanscherpen en soms samenvoegen van moties.

Voor de oppositie was het twee weken afzien. De speldenprikken die de oppositie uitdeelde in de vorm van interrupties, moties en amendementen werden door de coalitie in veel gevallen als lastige vliegen van de schouder geslagen. En de moties die werden aangenomen? Die kwamen voor iets meer dan de helft van de coalitie.   

Zeker is dat een begrotingsvergadering ook in deze opzet geen grote publiekstrekker gaat worden. Want daarvoor moet je wel heel veel zitvlees hebben.   

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief