Logo bredavandaag.nl
De eerste avond van Winterland Breda toverde de stad om in sprookjesland.
De eerste avond van Winterland Breda toverde de stad om in sprookjesland. (Peter Visser)

Wijkraad Stadshart verwijst evenementennota naar prullenbak

  Politiek

BREDA - De Wijkraad Stadshart/Valkenberg laat zich in harde bewoordingen uit het voorgestelde nieuwe evenementenbeleid dat maandagavond in de commissie economie wordt besproken. Wethouder Boaz Adank brengt het stuk als bespreeknotitie in.  


De wijkraad noemt het stuk een valse start. In een bericht aan de pers verwijst de wijkraad naar het stuk dat in oktober 2015 onder de noemer ‘Leven in de binnenstad’ aan het College van B& W heeft aangeboden. “Deze notitie vroeg met klem onder andere aandacht voor de vele evenementen in de binnenstad en de gevolgen daarvan voor de bewoners”, aldus de wijkraad.

Volgens de wijkraad doet de titel ‘de kracht van evenementen’ het ergste vermoeden.”De wijkraad heeft dan ook op dit moment nog geen goed woord over voor deze nota”, schrijft ze. “Naar het oordeel van de Wijkraad bevat de nota tal van onduidelijkheden, open einden en een te groot ambitieniveau en is daardoor niet het instrument om de balans tussen evenementen en wonen te realiseren.”

De wijkraad vindt dat deze nota (pdf) niet geschikt is aan te nemen en definitief te maken en stelt dat van enig overleg tussen de verschillende stakeholders, zoals ondernemers, horeca, bewoners geen sprake is geweest. “Overleg houdt in dat je argumenten uitwisselt”, geeft voorzitter Piet Maanders aan. “Dat is niet gebeurd. We zijn geïnformeerd, hebben elkaar veel gezien, maar daarin was nog geen plek voor uitwisseling van argumenten. Met andere woorden, dit is geen gezamenlijk stuk.”

“Deze nota kan het startpunt van onderhandelingen zijn, maar niet het begin van een oplossing of ‘terugvinden van de balans’ zoals de wethouder op verschillende gelegenheden de bewoners van het Stadshart/Valkenberg heeft voorgehouden.”

In de persverklaring geeft de Wijkraad aan dat ze er bij de wethouder op aandringt deze nota pas aan de raad aan te bieden als consensus tussen partijen is bereikt. “Wij zijn nog niet enthousiast, wij willen balans. Wij kwamen met een notitie ‘Leven in de binnenstad’ en krijgen daarvoor terug de ‘Kracht van evenementen’”, licht Maanders toe.

Hij geeft een voorbeeld van onbalans. “In 2013 is geconstateerd dat het te druk is in het Valkenberg, maar we krijgen daarna een kermis en Winterland. Wij vragen ons af of het allemaal in het centrum moet, kan het ook op een andere plek in de stad?”

De bespreking van het evenementenbeleid kan maandagavond op ruime belangstelling rekenen. Tien insprekers hebben zich gemeld om hun zegje te doen, van vertegenwoordigers van het Ondernemersfonds tot de Wijkraad Bavel.  Wijkraad Stadshart/Valkenberg ontbreekt. “Wij hebben de vorige keer ook al ingesproken”, aldus Piet Maanders. “We zullen er wel bij zijn. We vonden het kort dag. Nu is het aan bewoners, dat is ook wel eens goed.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief