Logo bredavandaag.nl
538Koningsdag op het Chasséveld.
538Koningsdag op het Chasséveld. (Vinnie de Laat)

Harde kritiek op concept evenementennota; huiswerk wethouder

  Politiek

BREDA - Evenementenorganisaties en andere belanghebbenden hebben maandagavond een stortvloed aan kritiek geuit op de bespreeknotitie ‘Kracht van Evenementen’. Teveel lawaai, te weinig overleg, te veel van hetzelfde, te veel dagen, te weinig oog voor de natuur. “Het draagvlak is niet voldoende gerealiseerd”, vatte Petra Koenders (PvdA) samen.


Wethouder Boaz Adank (VVD) was duidelijk in zijn reactie. “We moeten hand in eigen boezem steken. We hebben gesproken met meerdere partijen, maar moet concluderen dat zij zich niet herkennen in het stuk. Dat is jammer.”

Communicatie
In de commissie spraken tien verschillende personen in namens verschillende belanghebbenden. Belangrijke kritiek kwam er op de manier waarop met hen gecommuniceerd was. Cees van der Horst (BOB) wist door herhaalde vragen aan insprekers dit gevoelige punt bevestigd te krijgen.

Zowel bewoners als de stichting BEO, als vertegenwoordiger van tal van evenementen in Breda, gaven aan dat er geen betrokkenheid is geweest bij het opstellen van deze nota. “Als partijen betrokken geweest waren geweest, dan had er nu een perfect beleid geweest”, vatte Antoine Soeters namens het Ondernemersfonds, deel oostelijke binnenstad het samen.

Spinoff
Soeters gaf, net als Ad Goos van de Vrije Boekhandel, aan dat de economische spinoff gering is of soms zelfs negatief. Soeters verwees naar de Eneco Tour, waarover Goos dan weer wel enthousiast is. “Daar kun je niks mee.” Al zijn er wel evenementen die een positief effect hebben, gaf hij antwoord op een vraag. “Het Jazz Festival zorgt voor zichtbaarheid bij verschillende doelgroepen.”

Corrie Ebbers (bewoners Begijnhof, Catharinastraat) wees op het belang voor bewoners, onder meer door te wijzen op de leefbaarheid in eigen huis, het bewaren van de nachtrust, voorkomen van verloedering. Maar ook: “De bereikbaarheid van het eigen huis.” Zij wees op het aantal van zes evenementendagen in 2004 voor Kasteelplein en park Valkenberg en dat aantal in 2016: 42.

Daan van Eendenburg sprak in namens de horeca vanuit het Ondernemersfonds. Zij gaf aan graag in gesprek te willen met de gemeente en zei verrast te zijn op een negatieve manier over de gang van zaken. “We hebben 9 maart de conceptnota ontvangen.” Kort dag, stelde ze. Op een vraag of de horeca merkbare spinoff bemerkte, was ze niet eenduidig positief. “De een wel, de andere niet. Dat is lastig te zeggen.”

Meetbare eisen
Ook de VVD was kritisch in de persoon van Sven Plancken: “Ik vind het jammer dat we moeten constateren dat onvoldoende met de bewoners en betrokkenen is gesproken.” Hij pleitte voor meer consultatie, zodat er de kwaliteit toeneemt. Hij sloot zich aan bij de wens van Erik de Bruijn (BEO) om meetbare eisen te stellen aan de verschillende onderdelen.

Ook Plancken verbaasde zich over mogelijke subsidie voor commerciële evenementen, waar ook Peter Bakker (GroenLinks) zijn ergernis over dit mogelijk effect van deze evenementennota. Die stelde dat dit meer de uitvoeringsnota stadspromotie is. Hij miste de visie, iets dat ook Dirk Uil (SP) herhaalde.

Geluidsniveaus
Namens de Stichting Chasséveld sprak Jan Gerrit Kroon. Hij had kritiek op meerdere punten. “Geluidsniveau op ondoorzichtige wijze tot stand gekomen. Op niet controleerbare wijze tot stand gekomen. Chasséveld normen die hoger liggen dan Breepark. Niet te volgen”, gaf hij aan. Caspar Rutten (CDA) schaarde zich achter de opmerkingen over het geluidsniveau.  

Was er dan niks positiefs te melden? Dat wel. Maar niet veel. Petra Koenders (PvdA) complimenteerde de wethouder met de reserveringskalender. “Die geeft een goed beeld voor bewoners en ondernemers.” Guillaume de Heer prees het opnemen van normen voor basstonen.

Volgens Rutten (CDA) komt de nota niet tegemoet aan de toezegging uit 2013 dat met de komst van de Bavelse Berg luidruchtige evenementen uit de binnenstad zouden  verdwijnen. “Dat zien we niet gebeuren. Waarom geldt hier niet afspraak is afspraak? Zoals het nu is vormgegeven leidt het tot een splijtzwam.”

Precario vrijstelling
Kritiek vanuit de fractie was er op het voorgestelde vrijstelling van precario voor evenementen die zich tijdig aanmelden voor de reserveringskalender. Daarmee zouden grote evenementen bevoordeeld worden ten opzichte van kleinere lokale evenementen. Dirk Uil (SP) wees op de kritiek die ook carnavalsorganisatoren eerder uitten tijdens de Carnavalsraad. 

Adank geeft aan dat hij met organisatoren, binnenstadsbewoners en andere belanghebbenden in gesprek wil. “Ik neem dat proces zeer serieus. En ga in gesprek voor meer gedragen evenementenbeleid.” Gezien de korte tijd, stelde hij te streven niet de volgende cyclus, maar die daarna. Dat betekent dat het stuk in mei in de commissie komt.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief