Logo bredavandaag.nl

Breda stelt volksgezondheid voorop in aanpak drugs

  Politiek

BREDA - Breda legt de nadruk op de volksgezondheid bij de aanpak van harddrugs. Dat betekent onder meer dat Breda voorstander is van het toestaan van het testen van partydrugs binnen de hekken van festivals.                            


De burgemeester geeft als verantwoordelijke binnen het college aan dat het gebruik van partydrugs een gegeven is. Daarom wordt ingezet op het voorkomen van risicovol gebruik. “Het gaat er om potentie¨le gebruikers van partydrugs te wijzen op de risico’s van combigebruik, de kans op verslaving en de risico’s van vervuilde producten of nepproducten”, aldus de burgemeester in de conceptnota Herijking Harddrugsbeleid Breda. “Bij recreatief gebruik zijn er bijvoorbeeld vanuit het belang van volksgezondheid initiatieven om gebruikers bij evenementen een voorziening te bieden designerdrugs te laten testen.”

In de nota staat ook beschreven dat Breda gebruik, overlast en handel wil aanpakken. De aanpak richt zich op preventie bij gebruikers, repressie bij producenten en handel en zorg voor mensen die van hun verslaving af willen. “Dat kan alleen in samenhang met partners zoals Novadic Kentron, GGD West-Brabant, het onderwijs, Stichting Maatschappelijk Opvang en de woningcorporaties”, aldus het college.

Behalve aandacht voor de gezondheid is er aandacht voor het bestrijden van overlast en onveiligheid. Overlastgevend gedrag door gebruikers op straat of in of vanuit woningen wordt tegengegaan en ook de verkoop van harddrugs door dealers op straat of vanuit woningen wordt bestreden. “Tot slot focust de aanpak van de harddrugsproblematiek op het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. “Dat gebeurt door in te zetten op het bestrijden van productie en al dan niet bewuste facilitators daarvan.”

“De aanpak slaagt alleen door de samen met partners aan de slag te gaan”, meldt het college. “Daarom wordt de conceptnota nu eerst besproken met direct betrokkenen.” Daarna wordt de nota voorgelegd aan de gemeenteraad.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief