Logo bredavandaag.nl
Wijnand Nijs
Breepark

Arbouw draagt taken rond Breepark over; aangifte Depla tegen lek

  Politiek

BREDA - Wethouder Alfred Arbouw heeft al het werk dat met Breepark te maken heeft overgedragen aan zijn collega’s Marianne de Bie en Paul de Beer.


Dat betekent dat gesprekken met Breepark in relatie tot NAC Breda door wethouder De Beer worden gevoerd. Wethouder De Bie is coördinerend wethouder van de Evenementenzone Breepark. “Voor alle besluitvorming over ruimtelijke ordeningszaken rondom Breepark geldt het vier ogen principe op bestuurlijk niveau”, aldus burgemeester Depla.

Het overdragen van deze taken is het gevolg van een integriteitsscan die op verzoek van Arbouw zelf is uitgevoerd, laat Depla weten. Aanleiding van dat verzoek was de baan die Arbouws vrouw bij Breepark ging aannemen.

De integriteit van Arbouw staat niet ter discussie, benadrukt Depla. “Wethouder Arbouw heeft volledig gehandeld volgens de afspraken met de gemeenteraad over integriteit. Op eigen initiatief en in vroegtijdig stadium heeft de wethouder mij en het college geïnformeerd.”

Dat gebeurde in november, laat Depla desgevraagd weten. “Op verzoek van wethouder Arbouw is, vanwege de gewijzigde situatie, vervolgens een integriteitscan in gang gezet.” Uit dat onderzoek kwam het advies de rollen en verantwoordelijkheden rond Breepark te herverdelen.

Depla geeft aan dat Breda een actief integriteitsbeleid voert. “Actief integriteitsbeleid betekent dat de gemeente bij het aantreden van nieuwe collegeleden altijd een integriteitscheck laat uitvoeren. Deze onderzoeken worden geactualiseerd als situaties van collegeleden veranderen.”

Deze gang van zaken is zo afgesproken met de gemeenteraad, vervolgt Depla. “In een integriteitsscan passeren veel persoonlijke gegevens van bestuurders en hun familierelaties de revue. Daar rust geheimhouding op; het gaat immers om de persoonlijke levenssfeer van mensen.”

Juist daarom neemt Depla het lekken van de brief over de herverdeling van de portefeuilles naar BN DeStem, eerder deze week, zwaar op. “Ik neem het zwaar op dat de geheimhouding hier is geschonden. Ik heb daarom hiervan melding gemaakt bij de officier van justitie. Het is belangrijk om continu over integriteit met elkaar in gesprek te blijven. Dat kan alleen als we de spelregels integriteit respecteren die we hebben afgesproken met de gemeenteraad. Net zoals raadsleden er zelf op moeten kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig met de spelregels omgaan.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief