Logo bredavandaag.nl
Even terug naar de jaren negentig met Drop The 90's op het Chasséveld.
Even terug naar de jaren negentig met Drop The 90's op het Chasséveld. (Stadsfotograaf Breda)

‘Innovatieve manier zoeken om geluid evenementen te beperken’

  Politiek

BREDA - Breda moet gaan zoeken naar innovatieve manieren om geluidsoverlast van evenementen te beperken. Dat is de opdracht die de raad wethouder Boaz Adank gaf tijdens de behandeling van de evenementennota tijdens de raadsvergadering.


De opdracht volgt na een motie van PvdA, D66 en BOB, die unaniem werd aangenomen. Henk van der Velde (PvdA) wil dat er voor maart 2018 beleid komt voor geluidsreductie. Dat is nodig, stelt hij, omdat er grenzen overschreden zijn. Van der Horst stelde voor mobiele geluidsschermen in te zetten bij muziekevenementen. “Ik zou zeker willen bekijken wat mogelijk is.”

Adank in een reactie: “Deze motie zou kunnen leiden tot een goed gesprek met organisatoren en waarbij we kunnen kijken hoe het een tikkeltje minder zou kunnen.”

'Belangrijke stap'
In de evenementennota, waarvoor de voltallige oppositie tegenstemde op TROTS na, is geregeld waar evenementen mogen plaatsvinden en hoeveel geluid deze mogen produceren. Ook is er voor vaste locaties in het centrum bepaald hoeveel evenementen gehouden mogen worden. Bovendien is er een kalender die structuur moet bieden aan de plaatsing en gunning van evenementen. “We zetten een belangrijke stap in het normaliseren van afspraken”, stelde wethouder Boaz Adank.

Die nota kwam de afgelopen maanden met horten en stoten tot stand. Na een eerste aanzet in een bespreeknotitie met diverse insprekers, een nieuwe commissievergadering ging de raad er woensdag- en donderdagavond tijdens de raadsvergadering nog een dunnetjes overheen.

Ondanks dat de nota werd aangenomen, was niet iedereen over alles in de nota tevreden. De verschillende fracties probeerden met een reeks aan amendementen en moties de nota bij te sturen. Het CDA pleitte voor oordoppen voor alle 16- of 18-jarigen, GroenLinks wilde af van de dieselgeneratoren voor evenementen en stelde een onderzoek voor naar krachtstroom via de kabel. Ook D66 kwam met een motie voor meer duurzaamheid.

Balans mist
Caspar Rutten (CDA) stelde de balans te missen in deze nota. “Afspraken rond het evenementenbeleid worden geschonden, waar anders geldt dat afspraak is afspraak.” Rutte wilde ook een rustweekend: “Een wens van omwonenden. Jammer dat dit geen gehoor vindt. Wij missen de inspanning om de extra mile af te leggen.”

In de nota is ook geregeld hoeveel leges evenementen moeten betalen. Het CDA pleitte daarbij voor een uitgebreide compensatie van de vrijwilligersorganisaties. Adank: “Dat gaan we ook doen.” Daarvoor kunnen evenementen subsidie aanvragen.

Cees van der Horst (BOB) benadrukte nogmaals voor het instellen van een centraal klachtennummer dat bemand wordt door de gemeente. Die zou dan ook de afhandeling moeten monitoren. De verantwoordelijkheid voor klachtenafhandeling ligt in de nota bij elke organisator.

Basile Lemaire (Volkspartij) pleitte samen met een aantal andere fracties voor een oplossing om kostenoverschrijdingen zoals bij Serious Request te kunnen voorkomen.  Die oplossing komt er niet, omdat dit volgens het college al goed geregeld is. "De gemeente is meestal niet de organisator, en extra kosten komen voor rekening van de organisator", betoogde burgemeester Depla.

Peter Elbertse (Elbertse/Groeneweg) kon zich niet vinden in de nota. “Deze nota kiest niet, de nota faciliteert. Wij willen minder en kleiner. Wij moeten ons afvragen welke stad wij zouden willen zijn. Dat gebeurt niet.”

De nota wordt in 2019 geëvalueerd.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief