Logo bredavandaag.nl
foto Erik Eggens
foto Erik Eggens

Met 50 handtekeningen je eigen onderwerp in de raadsvergadering

  Politiek

BREDA - Verzamel vijftig handtekeningen en je kunt zelf een onderwerp ter sprake brengen in de raadsvergadering. Het is een van de veranderingen die de Bredase gemeenteraad vanaf september doorvoert in een grootscheepse verandering van de vergadercultuur.


“Natuurlijk zitten daar wel enkele voorwaarden aan”, licht raadsgriffier Paul Piket toe. “Zo mag een onderwerp niet al in een bezwaarprocedure zitten en moet er wel een samenhangend stuk onder liggen, zodat voor de raad duidelijk is waar aandacht voor gevraagd wordt.”

Aan tafel met de raad
Maar is dat het geval, dan heeft de Bredanaar de kans om een onderwerp op de agenda te zetten. “Dat gebeurt dan in een zogenaamde deelsessie. Dat kan een presentatie zijn aan de raad, maar ook deelname aan een gesprek met de raadsleden. Je zit dan als inwoner echt aan tafel met de raad.”

Dat is een wezenlijk verschil met de gang van zaken zoals die jarenlang gangbaar is geweest. Daarbij konden geïnteresseerden de commissie toespreken tijdens een inspreekbeurt van vijf minuten. “Dat was toch vaak eenrichtingsverkeer, en sommigen vonden het een te hoge drempel om daar te gaan staan. Anderen vonden die vijf minuten juist weer te beperkt om hun punt te kunnen maken, die haakten daarom af.”

Aanleiding voor deze verandering, waarover drie jaar is gesproken? “Er zijn meerdere hoofddoelen, belangrijkste is dat de raad meer in samenspraak en op basis van de inbreng van  Bredanaars tot besluiten wil komen en meer expertise uit de stad wil halen.”

Efficiënter vergaderen
Een andere reden is de behandeling van de onderwerpen. “De raad wilde sneller en efficiënter vergaderen . Ook moet deze manier leiden tot meer debat op basis van argumenten tussen de raadsleden, in plaats van alleen maar vragen stellen aan het college.”

De invloed van de Bredanaar op de besluiten in de raad gaat verder dan het zelf kunnen aankaarten van onderwerpen. De raad kan ook mensen uitnodigen. “Als het gaat om een verkeerscirculatieplan in een van de kernen kan de raad bijvoorbeeld de voorzitter van een buurtcomité uitnodigen of een deskundige van Veilig Verkeer Nederland. Het is niet meer alleen zenden, maar ook bevragen.”

De nieuwe aanpak houdt ook in dat er vanaf september elke donderdag vergaderd wordt in plaats van een keer per maand met daarnaast commissievergaderingen. Elke vergadering begint straks met een hamerraad. “Daarin worden besluiten bekrachtigd die al helemaal bediscussieerd zijn, waar dus alleen over wordt gestemd. Op die manier hoeven stukken die niet in een week niet op tijd klaar zijn niet meteen een maand te blijven liggen.”

Negen sessies elke donderdag
Elke donderdag zijn er negen sessies in drie verschillende zalen. “We hebben drie soorten bijeenkomsten: beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. De hamerraad is onderdeel van de laatste soort. Tijdens de beeldvorming wordt informatie vergaard, dat is de fase waarin de raad hoopt dat inwoners gaan aanschuiven. In de oordeelsvorming wisselen raadsleden argumenten uit. Voor de behandeling van moties en amendementen is ook nog een keer per maand een plenaire debatraad.”

De eerste vergaderingen nieuwe stijl staan gepland voor donderdag 7 september. De hamerraad begint om 19.30 uur. Om 19.45 uur beginnen de eerste inhoudelijke sessies.
 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief