Logo bredavandaag.nl
Wijnand Nijs
gemeenteraadsverkiezingen

CDA: Breda moet bouwen aan rand van de stad

  Politiek

BREDA - Als het aan het CDA ligt, gaat er aan de randen van de stad uitgebreid worden met woningen voor Bredanaars. Bijvoorbeeld in het gebied rond de Bredestraat in de Haagse Beemden, maar ook aan de randen van de dorpen.


“Met alleen inbreidingsplannen komen we er niet”, stelt Jeroen Bruijns, die sinds deze week de fractievoorzitter is van de driemansfractie. Bouwen is nodig, stelt hij samen met zijn fractiegenoten Huib Jansen en Caspar Rutten. “Bredanaars moeten nu al uitwijken naar Etten-Leur of zelfs Roosendaal.”

Speerpunten
Wonen is een van de speerpunten voor het CDA de komende jaren, geeft het drietal aan tijdens een interview aan het begin van dit half jaar dat nog rest rtichting verkiezingen. “Met die dertienhonderd huurwoningen die aangekondigd zijn, kom je er niet. Breda moet bouwen, ruimte geven aan CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, red.)”, stelt Bruijns. En grond kopen. “Want nu is Breda veel te veel afhankelijk van de markt.”

De drie blikken vooruit, maar ook even terug. Want het was voor de Bredase CDA-fractie een zomer om wonden te likken, nieuwe energie op te doen en om de taken goed her te verdelen. Dat was nodig, want de verkiezingen komen eraan. Bovendien: van een zestal in 2014 is de fractie nu drie personen groot.

Jeroen Bruijns, Caspar Rutten en Huib Jansen vormen de fractie die naar de verkiezingen het CDA-geluid moeten laten horen. “Dat is een kwestie van op de goede momenten de juiste dingen zeggen”, beaamt Rutten.

“We hebben met elkaar besproken wat we willen”, geeft Bruijns aan. “Dat is elkaars kwaliteiten benutten.” Dat leidt tot een heldere taakverdeling. Jansen, met 35 jaar bankervaring doet de financiën, Rutten houdt de ondernemersbelangen in het oog evenals de juridische zaken en Bruijns heeft oog voor zaken als wonen en ruimtelijke ordening. Daarnaast is hij fractievoorzitter. “Het liefst hadden we dat gedrieën opgepakt, maar het systeem laat dat niet toe.”

Vertrouwen
Hoe kan de kiezer erop vertrouwen dat het CDA er voor ze is? Drie fractieleden vertrokken de afgelopen jaren met een zetel, voor de zomer zelfs twee tegelijk, onder wie fractievoorzitter Peter Elbertse. “Wij hebben gedaan wat we moesten doen”, zegt Bruijns. “Hard gewerkt. De voorjaarsnota voorbereid, een eigen stuk geleverd: Beter Breda, en amendementen en moties ingediend, die helaas niet zijn overgenomen.”

“Natuurlijk zijn er fouten gemaakt in het verleden”, geeft Jansen aan. “Dat moeten we erkennen”, verwijst hij ook naar de periode rond de formatie van het college in 2014 en de herformatie in 2015. “Maar wij willen vooral vooruit kijken.”

Bruijns: “Wij zitten alledrie voor het eerst in de fractie. Natuurlijk hebben wij ook weleens gedacht van wat gebeurt hier. Maar nu moeten we door.” De nieuwe fractievoorzitter stelt dat de manier van formeren in 2014 wrevel wekte. VVD en D66 gingen destijds samen aan het schrijven aan een akkoord. Vervolgens ging oud-partner CDA er met andere partijen met een akkoord vandoor.

Het is een van de zaken die Jansen graag anders zou zien. “Wij gaan open en eerlijk naar de verkiezingen toe. In gesprekken die komen, luisteren we naar iedereen, zodat het beste bestuur voor de stad ontstaat.”

Bruijns: “Constructief. Zoals we nu ook voor stemmen als een voorstel goed is en tegen als dat niet zo is. Op inhoud. Daarmee voorkom je dat het om mensen en macht gaat.”
Rutten: “Er wordt nu onvoldoende geluisterd naar de stad.”

Kracht van burgers
Daarnaast moet de overheid volgens de driemansfractie meer meedenken. Jansen: “Maak gebruik van de kracht van de burgers.” Hij verwijst naar Prinsenbeek Begroot. “Waarom moet de gemeente grasmaaien? Dat kunnen we zelf wel. Besteedt dat geld aan andere zaken die de buurt graag verbeterd wil zien.” Het verwijst naar de kernwaarden van het CDA: “Samen verantwoordelijkheid nemen, maar ook samen doen. Een gemeenschap bouwen”, besluit Bruijns.

Rutten, Bruijns en Jansen hebben zich gekandideerd voor de kandidatenlijst richting de verkiezingen in maart 2018. “Nu is het aan de selectiecommissie”, geeft Bruijns aan. Jansen: “Wij hebben de energie om door te gaan.”
Rutten: “Het komt zeker goed met het CDA.”  

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief