Logo bredavandaag.nl
De bouw aan 123 Sprong vordert gestaag. Begin juli gingen veertien woningen in de verkoop. foto Wijnand Nijs
De bouw aan 123 Sprong vordert gestaag. Begin juli gingen veertien woningen in de verkoop. foto Wijnand Nijs

‘Bouwen aan randen dorpen voor jongeren en ouderen’

  Politiek

BREDA - Breda zou in de dorpen van Breda uitbreiding aan de randen moeten toestaan en daar niet alleen moeten vasthouden aan zogenoemde inbreidingslocaties. Daarmee zou de kans voor succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) projecten aanzienlijk worden vergroot.


Dat zeggen Jasper Korving (Prinsenbeek), Wout Horsten (Bavel), Paul Leemans (Teteringen) en Rens Couweleers (Ulvenhout). Gezamenlijk hebben zij meer dan vijftig handtekeningen ingezameld om daarmee over dit onderwerp te spreken in een beeldvormende burgersessie met de gemeenteraad. Aanstaande donderdag staat deze sessie op de agenda.

‘Inbreiding’ is volgens de vier een mooi streven voor de wijken van Breda en niet zozeer voor de dorpen, waar volgens de vier initiatiefnemers  inbreiding amper mogelijk is. “Daarnaast blijkt dat inbreidingsprojecten vaak hogere kosten en een langere en meer gecompliceerde doorlooptijd kennen.”

Dat betekent dat collectieven voor CPO aan de randen van de dorpen moeten landen. “Maar dat zou dan weer kwalificeren als ‘uitbreiding’, wat niet binnen de structuurvisie past.” Vandaar dat het viertal dit met de raad wil bespreken.

Starters krijgen door het huidige beleid weinig kans in het eigen dorp wat te bouwen of te blijven wonen. “Daarbij moet worden opgeteld dat het juist deze jongere inwoners van de dorpen zijn die de leefbaarheid in de dorpen hoog moeten houden”, schrijven de vier in het stuk waarmee ze pleiten voor de sessie met de raad.

“Het is de jeugd die actief is in het verenigingsleven en deze verenigingen laten draaien. Het zijn de verenigingen die op hun beurt dan weer de as zijn waar het hele sociale leven in de dorpen om draait. Het behoud van de jongeren is dan ook belangrijk voor de dorpen.”

Voor senioren geldt een vergelijkbaar probleem, aldus de vier.  “Vanwege de binding met familie, soms kleinkinderen en het dorp waar ze al zo lang verblijven, willen ze hun nieuwe woning graag in de dorpen betrekken. Ook voor hen is CPO een mogelijkheid, maar grondposities zijn er niet of het project kan niet doorgaan vanwege (wederom) het feit dat dat uitbreiding zou impliceren, waardoor doorstroming op de markt ook uitblijft.”      

De vier hopen tijdens de sessie met de gemeenteraad onder meer  duidelijkheid te krijgen over het standpunt over bouwen aan de randen van de dorpen.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief