Logo bredavandaag.nl
FaceMePLS

‘Opheldering over verontreiniging grond rond kunstgrasvelden’

  Politiek

BREDA - De grond rond kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat is mogelijk vervuild. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Zembla. Lijst Elbertse/Groeneweg wil weten hoe dat in Breda is, blijkt uit schriftelijke vragen aan het college. Volgens wethouder De Beer blijven de zink-concentraties volgens het RIVM ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit.


In de brief aan het college refereert de fractie aan onderzoek van Jan Willem Boon, consultant op het gebied van sportvelden. Die onderzocht tien velden in verschillende gemeenten. “Boon heeft ontdekt dat de grond rond die velden op sommige plekken zwaar verontreinigd is met zware metalen, zoals zink en kobalt”, aldus Peter Elbertse.

“Nader onderzoek van Zembla laat zien dat in Nederland ca. 1.800 velden voor voetbal, hockey en korfbal liggen die zijn aangelegd op een laag van vermalen autobanden, vaak vermengd met zand of lava. Twintig onderzoeksrapporten concluderen dat in de grond onder dergelijke velden verontreiniging is geconstateerd.”

Elbertse wijst erop dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om verontreinigde grond snel te saneren. Hij wil van het college weten of het bekend is met het onderzoek van Zembla en het voornemen van het RVIM om onderzoek te gaan doen naar de milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Ook wil hij weten of de grond onder en rondom de kunstgrasvelden in Breda waarin rubbergranulaat is verwerkt al eens eerder onderzocht op verontreiniging. En als dat niet het geval is, of dat voornemen er dan is dat te laten doen door de RIVM of om dit zelf te doen.

Wethouder Paul de Beer informeerde dinsdag de raad over de kwestie, waarin hij aangeeft dat het RIVM al in 2007 een studie heeft gedaan naar risico's van het gebruik van rubberkorrels in kunstgrasvelden voor het milieu. “De conclusie uit dat onderzoek was dat milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden.”

Volgens dat rapport duurt het tientallen jaren voordat zink het grond- of oppervlaktewater bereikt. “De uitloging van zink wordt namelijk vertraagd doordat zink zich bindt aan de lavalaag en onderbouw onder kunstgrasvelden. Het zou dus tientallen jaren duren voordat waterkwaliteitsnormen mogelijk worden overschreden.”

De wethouder geeft aan dat bij tussentijdse vervanging van de kunstgrasmat de onderbouw van het veld bemonsterd wordt en gecontroleerd op aanwezige metalen. “Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan bereiken verandert niets. De zink-concentraties blijven volgens het RIVM ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit.”

Het RIVM heeft volgens De Beer geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu.  We zegt hij toe het onderwerp de komende periode nauwlettend te blijven volgen en contacten te blijven onderhouden met de sportverenigingen het RIVM, de Vereniging Sport en Gemeenten en de betrokken sportbonden.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief