Logo bredavandaag.nl
Raadsvergadering 7 september 2017
Raadsvergadering 7 september 2017 (Wijnand Nijs)

Algemene Beschouwingen: Dit wil de politiek met Breda

  Politiek

BREDA - De gemeenteraad van Breda heeft donderdag voor het eerst in haar historie met Algemene Beschouwingen naar Haags voorbeeld de begroting behandeld. De elf raadsfracties mochten in een bijdrage van 7 minuten hun visie op de toekomst van Breda schetsen. Dit zijn per fractie punten die eruit sprongen.


CDA Breda: ‘Het kan en moet beter’

Fractievoorzitter Jeroen Bruijns nam een ferm standpunt in. "Er moet een einde komen aan de verschraling. Ambitieuze plannen voor de toekomst zijn mooi, maar de kwaliteit van leven voor de normale Bredanaar van nu moet voorop staan.”  Het CDA wil daarom een einde maken aan wat het noemt  ‘slecht onderhouden wegen, een armetierig groenbeleid en bezuinigingen op muziekonderwijs.’

Er staan volgens het CDA goede voorstellen in de begroting, zoals de extra middelen voor sport, de aanpak van de pleinen, de verbetering van de autobereikbaarheid en de extra inzet op veiligheid.

Bruijns vroeg aandacht voor de woningmarkt. “Er moet gebouwd worden. Zowel in inbreiding als in uitbreiding. Zowel koop als huur, Zowel in stad als dorp. Het CDA wil CPO’s letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.”

Het CDA vindt ook dat het college meer ambitie moet tonen als het gaat om ondernemers. “Een streefwaarde van 6,5 voor het vestigingsklimaat is veel te mager.”  Verder wil het CDA  dat elke scholier het museum en het stadhuis moet kunnen bezoeken en moeten de lokale lasten naar beneden, evenals de kosten van leges, precario en vergunningen.

D66: ‘Aandacht voor duurzame mobiliteit’

Fractievoorzitter Tim van het Hof benadrukte in zijn bijdrage ook werk, zorg en onderwijs. Hij zette daarnaast een ander onderwerp op de agenda: Duurzame mobiliteit. “De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van mobiliteit”, schetste de D66’er. “Om maar wat ontwikkelingen te noemen: elektrische auto’s, deelauto’s en smart mobility.”

Volgens hem probeert Breda al van alles om deze ontwikkelingen bij te benen.”Met de investeringen in de rondwegen en snelfietsroutes zorgen we deels voor een betere doorstroming en een bereikbaarder Breda, maar daarmee lossen we de overige knelpunten op het binnenstedelijke netwerk niet op.”

Hij pleitte voor een totaalplan mobiliteit, dat hij graag met andere partijen ontwikkelt, want: “Zolang wij iedereen de ruimte blijven bieden om bijna voor de deur van een winkel of restaurant te parkeren, kunnen wij dit probleem niet oplossen. Dit vraagt om een totaalplan op verschillende niveaus, waarbij een ding zeker is: het onttrekken van parkeerplaatsen in het centrum moet bespreekbaar zijn, bijvoorbeeld bij de Stadsgalerij, zodat we de Nieuwe groene veste ook helemaal af kunnen maken.”

BOB: Zorgen om hoge uitgaven Jeugd/Wmo/Participatie

Fractievoorzitter Cees van der Horst maakt zich zorgen over de uitgaven voor Jeugd/Wmo/Participatie van € 197 miljoen in 2018. “Zo’n € 78 miljoen meer dan de bijdragen van het Rijk daarvoor.”

Daarnaast stipte hij de financiële huishouding van de gemeente aan. “Door onze economische blik op de werkelijkheid boeien ons niet alleen de uitgaven, maar ook de inkomsten. Voor velen zijn inkomsten vanzelfsprekend, maar voor ondernemers niet. Voor ouderen trouwens ook steeds minder. Graag zien we daarom de inkomsten gepresenteerd in volgorde van de waarschijnlijkheid dat je ze ontvangt.”

Scepsis was er bij BOB over Logistic Community Brabant, waarbij BOB drie miljoen subsidie veel vindy. “Het lijkt op het vroegere FMO waaraan wij slechte herinneringen hebben.”

Lijst Elbertse/Groeneweg: ‘Gebrek aan dialoog’

Fractievoorzitter Peter Elbertse hamerde vooral op de prestaties van het college en de bestuursstijl. Hij refereerde aan de ambities van het college: “Wederzijds vertrouwen, lef, partnerschap en een positief mensbeeld zijn daarbij aangehaald als kernwaarden in denken en handelen.”

Volgens hem was minder dichtgetimmerd beleid beloofd en dialoog met alle 180.000 Bredanaars en 39 raadsleden. “En is dit gelukt? Het zal u niet verbazen maar wij, de Lijst Elbertse/Groenweg, vinden van niet”, stelde hij. “De hedendaagse praktijk wordt namelijk echt anders door onze stad en dorpen ervaren. Het gebrek aan dialoog werd pijnlijk duidelijk bij de discussie over het reguleren van het parkeren in de Belcrum.”

Elbertse stelde ook dat het college de ambitie om de komende jaren 1300 woningen in de sociale huur extra bij te bouwen niet waargemaakt gaat worden. “Als de gemeente niet actief gaat sturen op grondverwerving, grondprijs en grondposities voor de betaalbare voorraad dan komen wij dus niet verder dan die 650 extra woningen”, verwees hij naar de plannen van de corporaties.

Breda ‘97: ‘Wooncarrière in eigen wijk’

Fractievoorzitter Peter Vissers van Breda ‘97 stipte vooral aan wat zijn partij graag zou willen zien. Dat ging onder meer over wonen. “Breda’97 vindt goede, levensloopbestendige, passende woningen voor iedereen een vanzelfsprekendheid.” Dat zou in de eigen wijk moeten. Hij toonde zich verheugd met de extra aandacht voor centra en pleinen in de wijk en dorp. “De realisatie hiervan mag van Breda’97 alleen allemaal wel wat sneller.”

Verder belangrijk volgens Vissers: Het in ere houden van monumenten. “Geen monumentale panden of kerken meer slopen”, betoogde hij. Daarnaast constateerde hij dat er wel supers in het centrum komen, maar dat aandacht voor het winkelhart in Teteringen uitblijft. “Hier wacht men al 15 jaar op herontwikkeling van het winkelgebied en heeft men slechts 1 supermarkt.”

Ook hield Vissers een pleidooi voor het schoolzwemmen, dat wat zijn partij betreft terug moet in het programma. Punt van aandacht is voor Breda’97 ook de verbreding van de A58 onder Ulvenhout. Breda zou zelf voor beperking van de geluidshinder moeten zorgen, omdat Rijkswaterstaat daar geen aandacht voor heeft, stelde hij.

SP: ‘Vertrouwen in de mensen’

Fractievoorzitter Bas Maes verwees met een knipoog naar het eerder in de week gepresenteerde regeerakkoord. “De SP zou deze Begroting 2018 de naam ‘Vertrouwen in de mensen’ mee willen geven. Vertrouwen in onze inwoners die het beste voorhebben met de stad en met elkaar. Vertrouwen in zorgprofessionals die vorm geven aan de nieuwe taken zoals wij ze met elkaar bedacht hebben. Dit vertrouwen staat als een huis. Ook wanneer blijkt dat de kosten voor de baten gaan. Ook dan houden we vertrouwen in elkaar en in de ingezette koers.”

Maes weer erop dat ondanks de bezuinigingen uit Den Haag de zorg in Breda op peil is gebleven. “We hielden een reserve aan van 20 miljoen euro voor het sociaal domein, één van de grootste in het land. Hierdoor konden de nieuwe taken goed worden overgenomen en uitgevoerd.”

De komende jaren is de koers voor de SP helder, aldus Maes. “We blijven we ons inzetten voor zorg, bestaanszekerheid en wonen. Te beginnen met de resterende maanden van deze raadsperiode.”

Volkspartij Breda: ‘Laat Bredanaars de stad maken’

Jamal El Kaddouri plaatste kanttekeningen bij de begroting. Zo vroeg hij zich af wat de consequenties zijn van het beleid van de nieuwe landelijke coalitie en noemde hij de presentatie van de begroting niet toegankelijk. “Breda moet meer vanuit de inwoners werken, het vertrouwen terugwinnen en de gemeente en politiek moet meer met en tussen de mensen doen”, constateerde El Kaddouri als vervanger van zijn fractievoorzitter Basile Lemaire.

De verdiensten van het college nuanceerde hij in zijn openingswoord. “Dat we het als Breda zo goed doen, heeft niet meteen met de politiek te maken. Het heeft vooral te maken met de mentaliteit van Bredanaars. Onze inwoners zijn ondernemende mensen. Mensen die doorzetten en met lef er het beste van maken. Wij zijn daarnaast gemoedelijke mensen die niet alleen voor onszelf maar ook voor elkaar zorgen.”

Zijn pleidooi: “Wij, Bredanaars, zijn ook mensen die zelf prima weten wat goed voor ons is. Laat Bredanaars de stad maken, en laat de overheid mensen vooral de ruimte geven. Dan gaat Breda groeien!”

VVD: ‘Meer doen om woningmarkt aan te jagen’

Fractievoorzitter Thierry Aartsen legde nadruk op de woningmarkt. Volgens hem moet er gas bij op het punt van wonen en ook werken. “Leuke betaalbare nieuwbouwwoningen zijn amper te vinden, wij jagen mensen daarvoor naar Etten-Leur en Oosterhout. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Aartsen stelde dat het college meer kan doen om die markt aan te jagen. Onder meer door ontwikkelaars uit te nodigen om aan de gang te gaan. “Geef de dorpen meer ruimte om te bouwen, niet alleen maar op inbreidingslocaties maar ook op andere locaties aan de rand.”

De VVD’er refereerde aan zijn eerder gelanceerde plan ‘Wonen langs de Markoevers’. “Onze prachtige oevers worden nu bevolkt door bedrijven en fabrieken. Die zijn daar 30 jaar geleden gaan zitten omdat ze daar de ruimte en goede wegverbindingen hadden. Laten we voor hen de komende 30 jaar mooie en betere plaatsen zoeken zodat er langs het water en in het groen gewoond kan worden in ons mooie Breda.”

Zijn conclusie: “We moeten blijven investeren in onze mooie wijken en dorpen.”

TROTS/Opa: ‘Wijken op passende wijze aansturen’

Fractievoorzitter Yvonne de Heer-Seveke reflecteerde vooral op de effecten van het beleid die ze terug hoort van inwoners. Onder meer pleitte ze voor een meer wijkgerichte aanpak, waarbij communicatie aandacht vraag. “Het hoeft geen geld te kosten om wijkbewoners te voorzien van begrijpbare uitleg, hun proces volgen en uit te leggen wat wel en niet mogelijk is.”

Wijken zouden volgens haar aangestuurd moeten worden op de wijze die bij hen past. “Of het betrekken bij bijvoorbeeld een naam voor een plein, waarbij de wijkbewoners binding hebben met de naam.” Dat laatste is belangrijk, denkt De Heer-Seveke. “Dan voelen zij zich verbonden om dan bijvoorbeeld voor dat plein te zorgen.” Haar conclusie op dit punt:

“Wij vragen om meer uit te gaan van de  bewoners: Wat past in hun wijk. Voor elk wat wils.”

GroenLinks: ‘Wat voor overheid willen wij zijn?’

Fractievoorzitter Jos Koniuszek zette een stip aan de horizon. “Na wat horten en stoten is de weg naar een circulaire, duurzame maatschappij definitief ingeslagen”, constateerde hij. Daarbij hoort volgens hem de vraag ‘Wat voor een overheid willen we zijn?’

Het antwoord? “GroenLinks wil een dienstverlenende overheid, die helpt en meedenkt waar nodig. Een overheid die alle inwoners in positie brengt om hun zegje te doen, hun ideeën te verwezenlijken en mee te werken aan onze weg de toekomst in.”

Een overheid ook ‘die stimuleert en een zetje geeft waar dat nodig is’. Koniuszek refereerde aan de plaatsing van zonnepanelen bij de scholen en verduurzaming van de corporatiewoningen. Daar helpt een zetje van de overheid, stelde Koniuszek.

Koniuszek ziet ook een stad voor zich met meer deelauto’s. “Dat geeft meer ruimte in de stad die niet door stilstaand blik wordt opgeëist, ruimte biedt voor fietsers en voetgangers en voor spelende kinderen.”  Dat is nodig, meent de fractievoorzitter: “Want ruimte in onze compacte stad is een groot goed, daar zijn we zuinig op.”

PvdA: ‘Breda wordt ook mooier’

Fractievoorzitter Henk van der Velde schetst een mooier Breda op basis van onder meer de plannen in de binnenstad. “Dat is de bedoeling van het doortrekken van de Mark. En duurzamer, door het toevoegen van water en groen. De Nieuwe Mark moet ook een lift geven aan de buurten eromheen, samen met de ontwikkeling van de Gasthuisvelden.”

Als het gaat om de zorg, prees de fractievoorzitter van de PvdA de preventieve aanpak van het college om problemen te voorkomen of voorkomen dat ze erger worden. “Dat is niet de makkelijkste weg. Want het kost Breda geld aan die voorkant, in de preventie. Waardoor de kosten aan de achterkant, laten we maar zeggen in bijvoorbeeld de langdurige zorg, er op termijn minder groot door worden. De landelijke overheid zou dat ook moeten zien en vervolgens honoreren.”

Hij stelde dat Breda ‘met zijn allen’ goed op weg is om Breda sterker te maken “Sterker als het gaat om een aantrekkelijke stad te zijn, waar de economie groeit en waar er werk komt voor wie dat nodig heeft.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief