Raadsvergadering 7 september 2017
Raadsvergadering 7 september 2017 (Wijnand Nijs)

Onderzoek naar partijfinanciën moet criminelen buiten houden

  Politiek

BREDA - Politieke partijen die in maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda ondergaan een extern onderzoek naar de partijfinanciën. Breda is daarmee de eerste gemeente die dit doet.


VVD, D66, Breda’97, Volkspartij, CDA, SP, GroenLinks, Trots, Volmondig ja!, PvdA en 50PLUS committeren zich aan de ondermijningsaanpak. Een tweetal partijen hebben aangegeven doorlichting van de financiën niet nodig te achten.

Het onderzoek is de uitkomst van gesprekken tussen de politieke partijen. Door de partijfinanciering transparant te maken wil Breda de criminele beïnvloeding in de politiek tegengaan. “De Bredase politieke partijen zijn zich bewust van de tentakels van de onderwereld die op allerlei verschillende plekken ook in de bovenwereld invloed proberen uit te oefenen”, zegt burgemeester Paul Depla in een bericht van de gemeente.

“In de politiek maken we belangrijke keuzes en bepalen we welke koers we als stad varen. Verschillende krachten proberen die richting te beïnvloeden. Georganiseerde criminelen runnen vaak professionele ondernemingen, met grote omzetten. Besluiten van de gemeenten kunnen van invloed zijn op het verdienmodel van deze criminele bedrijven. Daarom hebben ze een groot belang om te proberen die besluiten in hun voordeel te sturen.”

Criminele beïnvloeding kan zowel bestaan uit informeel contact tussen raadsleden en criminelen, als uit meer expliciete vormen zoals partijdonaties in ruil voor bepaald (stem)gedrag.

Een onafhankelijke accountant gaat jaarlijks de rekeningen van de politieke partijen beoordelen op inkomsten en donaties van derden. Landelijk is deze doorlichting van de financiën al verplicht.