Michael Janiec

‘Wat kost tunnel Zuidelijke Rondweg?’

  Politiek

BREDA - Wat kost het aanleggen van de Zuidelijke Rondweg in een tunnel? Die en nog meer dan 30 andere vragen stelden raadsleden donderdagavond tijdens een nieuwe sessie over de aanpak van de verkeersader.


In deze zogenaamde beeldvormende sessie kwamen twee ambtenaren toelichting geven op de plannen. Een verkeerskundige over cijfers en nut en noodzaak, en een milieukundige over de effecten op geluidsoverlast en luchtvervuiling.

De belangrijkste conclusie van de avond? De raad én de kwestie hebben meer tijd nodig. Want zo’n dertig belangstellenden uit de directe omgeving waren op de avond afgekomen. Door het te krappe rooster, er was slechts een uur voor vrij gemaakt, waarvan tien minuten over de procedure werd gesteggeld, konden die hun zegje niet doen. Dat gebeurt nu naar alle waarschijnlijkheid de 18e. De 18e worden ook de vragen beantwoord die de raadsleden stelden aan de ambtenaren.

Martijn Laanen (verkeer, gemeente Breda) gaf aan dat het verkeer op de Zuidelijke Rondweg van 36.000 voertuigen per dag gaat toenemen naar 44.000.  “Doen we niks, dan gaan de wachtrijen met 60 meter per jaar groeien. Dat betekent dat er over tien jaar 600 meter staat en de files ontstaan bij de op- en afritten van de A27.” Guillaume de Heer (Trots/OPA) vroeg zich af hoe dat is na de maatregelen.

In dat scenario ontstaat er sluipverkeer, zoals aan de kant van de A16 via de Mastbosstraat en de Dr Struyckenstraat. “We moeten ons afvragen of we dat willen.” Daarnaast, vulde Mark de Pooter (Milieu) aan, zorgt een grote hoeveelheid langzaam rijdende en stilstaande auto’s voor meer vervuiling. “Vanwege de ongunstige verbranding.”

Vragen waren er ook over de manier waarop het verkeer op de maximumsnelheid gehouden zou gaan worden. Op de Zuidelijke Rondweg moeten op zeven plaatsen opstellingen komen waar de politie snelheidscontrole kan houden. “Hoe weten we dat dit ook echt gaat gebeuren”, vroegen enkele raadsleden, onder wie Caspar Rutten (CDA) zich af. Die vroeg ook waarom er niet gekozen is voor trajectcontrole. Laanen maakte duidelijk dat ook de suggestie van controle werkt. “Bij de tunnelbak stond jaren een flitspaal. Verkeer houdt daar nog steeds in.”

Onder meer Peter Elbertse (Lijst Elbertse/GroeneWeg) gaf aan dat de weg oogt als een 70 kilometer-weg. “Waarom nemen we dan geen maatregelen die daar bij passen?” Laanen maakte in zijn presentatie duidelijk dat bij het daadwerkelijk verhogen van de maximumsnelheid er geluidsschermen van vijf meter hoog zouden moeten komen. “Vandaar dat we afzien van de variant met de hogere snelheid.”

De vrees van veel bewoners, dat de Zuidelijke Rondweg met een betere doorstroming zorgt voor aantrekking van sluipverkeer dat de bocht A58/A16 wil vermijden, is volgens de verkeerskundige ongegrond. “In en buiten de spits is de route over de Rijkswegen de snelste.”

Wel benadrukten beide ambtenaren in hun presentatie dat de verbreding van de A58 noodzakelijk is en ook samenhangt met de verkeersoverlast op de rondwegen. Want ook het verkeer op de Noordelijke Rondweg neemt toe de komende tien jaar, van dagelijks 44.000 naar 56.000 voertuigen. “Het worden hele drukke wegen.”