gemeenteraadsverkiezingen

Politieke nieuwkomer Van Remortel: ‘Ook MBO’ers in de raad’

  Politiek

BREDA - In afwachting van de aankomende raadsverkiezingen 2018 op 21 maart gaat BredaVandaag in gesprek met vers politiek bloed. Zo ook Carlo van Remortel (26), die namens BOB als kandidaat-raadslid z’n politieke debuut maakt.


Carlo van Remortel verhuisde een kleine drie jaar geleden van Terneuzen naar Breda. In eerste instantie om z’n opleiding af te ronden, maar Van Remortel besloot om te blijven en studeert nu verder. Zodoende liep hij een jaar stage bij Wijkcentrum Heksenwiel en kon zich oriënteren in de zorg. Momenteel doet hij een secretariële voltijd opleiding. In z’n vrije tijd leest Van Remortel graag en verdiept hij zich in de politiek. Ook bezoekt hij geregeld hardstyle-feesten om te ontspannen en gaat hij geregeld naar z'n familie in Zeeland toe.

Waarom bij deze partij?
“Het beleid van de landelijke politieke (-gevestigde) partijen heeft naar mijn mening in veel gevallen een negatieve invloed op de lokale politiek. BOB is een van de weinige (lokale) partijen in Breda die compleet onafhankelijk is. Na een korte oriëntatie bij landelijke partijen en een ‘x’ aantal weken gesnuffeld te hebben bij Gemeentebelangen Breda, heb ik, na een aantal keer een fractie-overleg van BOB te hebben bijgewoond, samen met verschillende mensen definitief de aansluiting gezocht bij Cees van der Horst. Een warm nest waar ik als nieuwkomer veel kan leren. Met name over Breda, daar gaat het immers om.”

Waarom wil je in de gemeente Breda politiek actief zijn?
“De politiek dient een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Helaas zijn MBO’ers – ‘laagopgeleide’ -  weinig tot niet vertegenwoordigd in het hedendaagse politieke landschap. Ik ben van mening dat àlle burgers zich moeten kunnen identificeren met minstens één persoon binnen het (lokale) bestuursorgaan. Daarnaast vind ik dat er te weinig aandacht gaat naar het middelbaar beroeps onderwijs in de gemeente Breda. Waar het HBO excelleert en prijzen in de wacht sleept is het MBO de laatste jaren enkel negatief in het nieuws geweest, terwijl er zonder enige twijfel aantoonbaar goed onderwijs wordt geleverd. Daar moet meer aandacht en erkenning voor komen. Breda is immers een (internationale) studentenstad, dus óók voor het middelbaar beroeps onderwijs.“

Wat is je eerste politiek herinnering?
“De aanslagen op het World Trade Center. Een dag die onze moderne samenleving voorgoed veranderd heeft en waar de gevolgen nog steeds zichtbaar van zijn. Terrorisme en alles wat daar bij hoort was nooit in zijn huidige vorm een onderdeel van de westerse wereld. Inmiddels groeit er een hele generatie op die 9/11 niet heeft meegemaakt. Dit zou wat mij betreft een terugkerend thema moeten zijn in het onderwijs.”

Wie is je politieke voorbeeld?
“Op eenzame hoogte, zonder twijfel, Pim Fortuyn. Hoe meer ik lees, zie en hoor wat de beste man allemaal voor ogen had, hoe meer het besef dat het een groot gemis is in de hedendaagse politiek. Zonder meer een enorme inspiratie. Forum voor Democratie is in mijn ogen een goed en verfrissend geluid in de landelijke politiek anno 2018. Ik kijk met veel interesse en bewondering naar de ontwikkelingen die ze in zo’n korte tijd hebben weten te bewerkstelligen.”

Welke portefeuille ambieer je?
“Jeugd en Evenementen. Ik ben een aantal jaar DJ geweest en ik volg een groot deel van de (hard)dance scene/muziek nog altijd op de voet. In de weekenden ga ik dus ook graag mee met oud collega’s en vrienden als ze ergens een optreden hebben.”

Wat hoop je te bereiken als je in de raad komt?
“Mijn steentje bijdragen aan de verjonging van de raad. Zoveel mogelijk leren en ervaring op doen!”

Heb je ambities binnen de landelijke politiek?
“Ja hoor. Minister-president, dat lijkt me wel wat (lacht).”