CDA/Frank Poppelaars
gemeenteraadsverkiezingen

CDA Breda: Taakstraf in eigen wijk voor overlastgevende jongeren

  Politiek

BREDA - Overlast gevende jongeren moeten een taakstraf uitvoeren in de eigen wijk. Dat is een van de speerpunten van CDA Breda in het verkiezingsprogramma. De partij zegt voor de komende vier jaar in te zetten op fatsoen, veiligheid en omzien naar elkaar.


Het programma is tot stand gekomen na een groot aantal bijeenkomsten in de stad en de dorpen in het afgelopen half jaar, aldus de partij. Overlastgevers moeten volgens de partij sowieso harder worden aangepakt. Met meer cameratoezicht waar overlast is, drugsgebruik tegengaan en druggerelateerde criminaliteit aanpakken wil de partij Breda veiliger maken. ook het verbannen van coffeeshops van kinderrijke plekken en uit woon- en winkelgebieden zou daaraan moeten bijdragen.

In het verkiezingsprogramma geeft de partij aan ieder jaar de Bredase veteranen te willen gaan eren en in dezelfde week jongeren het gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid mee geven.

De partij denkt de krapte op de woningmarkt te kunnen verhelpen door ontwikkeling aan de randen van de dorpen toe te staan.  Legale wietteelt in Breda moet er volgens de partij niet komen, iets waar een meerderheid van de gemeenteraad zich al veelvuldig voor heeft uitgesproken.

Verenigingen zouden wat betreft het CDA meer ondersteuning van de gemeente moeten krijgen. Via een ‘mantelzorgpas’ wil het CDA mantelzorgers ondersteunen door bijvoorbeeld goedkope parkeertarieven, openbaar vervoer of een dagje ontspanning. “Ook wil het CDA dat de gemeente zich dienstbaar opstelt naar ondernemers, inzet op minder regels en lagere lasten en bij nieuw beleid het effect op midden- en kleinbedrijf toetst (MKB-toets).”