Wijnand Nijs
gemeenteraadsverkiezingen

Dertien partijen strijden om de (zwevende) kiezer

  Politiek

ANALYSE - Nog drie weken en dan gaat Breda naar de stembus. Dertien partijen staan dit jaar op het stemformulier. De kans is groot dat een flink aantal van de deelnemende partijen in de raad terecht komt.


Over de afgelopen vier jaar is al veel gezegd en geschreven. Twee colleges en vier partijen (CDA, Breda’97, PvdA en SP) die gaandeweg de periode raadsleden verder zagen gaan onder eigen naam. Het resulteerde in een gefragmenteerde raad, met op het hoogtepunt dertien fracties, later teruggebracht naar elf door een bundeling van krachten in de Volkspartij Breda.

De bestaande elf raadspartijen, aangevuld met 50Plus en de Bredase Stadspartij, gaan de strijd om de kiezer met elkaar aan. Maar waar onderscheiden ze zich mee? ‘Lastig’ voor kiezer en partijen is de stand van zaken in Breda. Anders dan acht jaar geleden, of zelfs vier jaar geleden, is er geen economische crisis die moet worden bezworen, waarvan ook in Breda de gevolgen aanzienlijk waren.

Het gevolg van de relatieve voorspoed is dat oppositiepartijen weinig grote zaken hebben om tegenaan te schoppen. Geen NAC dat op omvallen staat, geen theater waarvan de bouw uit de hand loopt. Het verschil zit hem in de nuance en in het politieke stempel, als het gaat om de traditionele partijen: VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA en SP.

Natuurlijk zijn er wel onderwerpen waarover de meningen verschillen. Zoals duurzaamheid. Welke maatregelen neemt het stadsbestuur en welke gevolgen heeft dat voor inwoners? En blijft de auto alle ruimte krijgen in de binnenstad en wat is de plek van de fiets?

Maar ook wonen is een punt van discussie. In de crisisjaren kwam de nieuwbouw bijna helemaal tot stilstand. Het gevolg? De doorstroming op de woningmarkt stokt. Waar en voor wie wordt er gebouwd? Aan de rand van de dorpen in het buitengebied? Of juist in de stad?

Wat betreft de economie en werkgelegenheid gaat het over de manier waarop Breda bedrijvigheid naar de stad probeert te halen, maar ook over tegenprestatie die mensen in de bijstand al dan niet moeten leveren.

Volkspartij Breda, Breda 97, Bredase Stadspartij, 50 Plus, TROTS/OPA, BOB en Volmondig Ja proberen zetels te veroveren, dan wel te behouden. Na 21 maart is duidelijk hoe de raad eruit ziet. De kans lijkt aanzienlijk dat de 39 zetels wederom over een groot aantal partijen worden verdeeld.

Aan het zweven?
Doe de Stemhulp van de gemeente Breda of een van de andere kieswijzers. Lees hier onze interviews met politieke nieuwkomers.