Fien Pronk
gemeenteraadsverkiezingen

De Stemming in Tuinzigt: ‘Ze luisteren toch niet naar ons’

  Politiek

HAAGPOORT – De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ook Breda bereidt zich voor op de stembusgang. In de ‘volksbuurt’ Tuinzigt is er weinig animo om te stemmen. ‘’Ze luisteren toch niet naar ons.’’


Door Fien Pronk

Waar gaat u op stemmen? De vraag aan meer dan 10 buurtbewoners is simpel. Het antwoord ook: ze gaan niet stemmen. Waarom niet? “Waarom wel zou ik wel gaan stemmen?”, antwoordt Helma Gelens, al meer dan 30 jaar een trotse bewoonster van de wijk Tuinzigt.  “Ik zie het nut er gewoon niet van in.”

Helma is niet de enige uit de wijk die er zo over denkt. Adje (53): “We hebben geen stem meer. Kijk maar naar het referendum, we stemmen het een en het ander wordt gedaan. Ze luisteren toch niet naar ons.”

Tuinzigt twijfelt en is sceptisch over het verschil dat ze met hun stem kunnen uitmaken bij de verkiezingen. Ook Jan Struis (69) heeft zijn twijfels. Jan is vrijwilliger bij het bruisende hart van de wijk: het buurtcentrum de Nieuwe Meidoorn.

De Meidoorn moest in augustus 2013 haar deuren sluiten als gevolg van de crisis en bezuinigingen.  Onder SP-wethouder Patrick van Lunteren ging het als de Nieuwe Meidoorn weer open. “De crisis moet maar uit een ander potje betaald worden. Buurthuizen zijn belangrijk voor de wijk, mensen weten elkaar hier te vinden”, motiveert hij deze maatregel.

Het levert hem goodwill in de wijk op. Maar stemmen? “Ik ben niet van plan om te gaan stemmen, het heeft toch geen nut. Maar als ik zou stemmen zou ik op de SP stemmen. Ze hebben ons enorm geholpen. Toenmalig raadslid Patrick van Lunteren is een vriendelijk gezicht en heeft veel voor ons betekend”, aldus Jan Struis. Zijn collega, Joop Freriks, vertelt ons ook dat hij voor de SP gaat. “Patrick is een van ons.”

Een andere buurtbewoner die in de Nieuwe Meidoorn is, ziet het CDA als kwade genius achter het oorspronkelijke besluit om het buurthuis te sluiten. Ook hij gaat voor de SP. Hij geeft aan het belangrijk te vinden om actie vanuit de gemeente te zien, zoals toen Van Lunteren hen hielp de deuren van De Nieuwe Meidoorn te heropenen. “Er moeten dingen ondernomen worden, er zijn praatjes zat. Eerst zien dan geloven.”

Van Lunteren is blij om te horen dat hij zoveel positieve impact op de buurt heeft gehad; “Het is mooi om te zien dat de inspanningen gezien en gewaardeerd worden.” De buurthuizen sluiten was volgens hem geen goede oplossing voor de toenmalige crisis. “Wie moet de volgende crisis betalen? Niet de mensen in de wijk.”