Stemmen in Breda. foto Nicky Osinga
Stemmen in Breda. foto Nicky Osinga

Boodschap lezers BredaVandaag aan politici: verbeter zorgverlening en veiligheid op straat

Politiek gemeenteraadsverkiezingen

BREDA - De zorgverlening en de veiligheid op straat moeten de komende vier jaar in Breda verbeteren. Die boodschap geven lezers van BredaVandaag mee aan de lokale politici, blijkt uit de enquête die deze week onder lezers werd gehouden.

Meer dan zeshonderd (633) lezers namen de moeite de korte enquête in te vullen. Die was onder de aandacht gebracht onder lezers middels een mail, een bericht op de website en berichten op Facebook.

Het onderzoek, hoewel daarmee niet representatief, maakt wel een aantal zaken duidelijk. Bijna 52% van de deelnemers vinkte zorgverlening aan als onderwerp waarop de komende vier jaar verbetering geboekt zou moeten worden. Ruim 48% vond dat dat voor veiligheid op straat geldt. Ook onderhoud van wegen (40,93%) en lagere lokale lasten (35,94%) verdienen volgens de deelnemers aan de enquête extra aandacht.

Een autovrije binnenstad vraagt volgens bijna een kwart (24,38%) van de deelnemers aan de vragenlijst om aandacht. Bijna twintig procent vindt toegankelijke sport belangrijk. Verduurzaming van overheidsgebouwen is voor 31,32% van de deelnemers prioriteit voor de komende ‘regeerperiode’.

Opvallend: de mensen die de enquête hebben ingevuld zijn politiek bewust. Liefst 88,47% van de mensen die meedeed aan de vragenlijst geeft aan te gaan stemmen, 4,27% gaat niet stemmen en de rest weet het nog niet. Belangrijkste reden om niet te gaan stemmen is het gebrek aan vertrouwen in de politiek (43,33%).   

De opkomst onder de deelnemers aan de enquête toont een groot verschil met de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 ging 47,85% van de Bredase kiesgerechtigden naar de stembus.

Van de meerderheid die gaat stemmen weet ruim zestig procent weet ook al op welke partij hij of zij gaat stemmen, 13% geeft nadrukkelijk aan te zweven.  Voor het bepalen van de keuze maakt ruim de helft (56,04%) gebruik van een stemwijzer.

De enquête was geen peiling over partijvoorkeur. De deelnemers werd niet gevraagd op welke partij gestemd gaat worden.  

Bekijk de graphic op volledig scherm