foto Erik Eggens
foto Erik Eggens

Breda heeft twaalf miljoen extra te besteden, maar ook hogere kosten

  Politiek

BREDA - Breda heeft de komende vier jaar iets meer dan twaalf miljoen extra vrij te besteden. Het gaat om geld dat de stad van het Rijk krijgt. Dat blijkt uit de maartcirculaire van de overheid.


“Het gaat om geld dat niet gelabeld is”, geeft wethouder Paul de Beer van financiën aan. Breda kreeg de brief met de overheidstoelage deze dinsdag. “Maar ik wilde graag voor de verkiezingen een duidelijk beeld van de financiële positie schetsen.”

Gelijktijdig maakte hij de voorlopige jaarrekening over 2017 op. Daaruit blijkt een positief resultaat van acht miljoen euro. “Dat is echter veroorzaakt door incidentele inkomsten”, stelt De Beer. “Het gaat deels om winst op het grondbedrijf die we naar voren hebben moeten halen.” Winst werd er ook behaald bij de verkoop van gemeentelijke panden. “Daar tegenover staan structurele posten waarop we rode cijfers schrijven.”

Breda moet de komende jaren geld bijleggen bij jeugdzorg, participatie en wmo, blijkt uit de doorrekeningen. De extra financiële ruimte zou daar deels aan op komen gaan, al is dat aan de nieuwe gemeenteraad, stelt De Beer. “Zeker is wel dat het tekort op het sociaal domein wegwerken, investeren in de buitenruimte en belastingen verlagen niet tegelijk zullen gaan.”