Logo bredavandaag.nl

Woningcorporaties: aandacht voor grond, duurzaamheid en armoede

  Politiek

BREDA - De Bredase woningcorporaties slaan de handen ineen met een brief aan informateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. In een open brief geven Alwel, Laurentius en WonenBreburg aan wat de verwachtingen en het ‘huiswerk’ zijn omtrent het woningbeleid voor het nieuwe college.


“Breda moet groeien met duizenden woningen in alle prijscategorieen”, is het oordeel van de woningcorporaties. Echter, geven zij aan niet over de juiste grond beschikken. Voor die realisatie is de hulp van de gemeente hard nodig. Hieronder valt ook het vergroten van het aanbod in het middeldure huursegment.

Een van de andere pijlers die de corporaties noemen is duurzaam wonen. De corporaties in Breda streven ernaar een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben in 2050. Maar daarvoor is samenwerking met de gemeente en huurderskoepels van belang.

Daarnaast dienen sociale huurwoningen volgens de corporaties meer verspreid te zijn over de verschillende wijken en buurten; deze zijn op dit moment erg ongelijk verdeeld. Een aantal wijken zoals de Hoge Vucht en de Haagse Beemden kent een heel hoog percentage sociale huurwoningen, terwijl wijken als Boeimeer en het Ginneken juist veel particulier eigendom kennen

Een ander belangrijk punt volgens de corporaties is de toenemende armoede. “In Breda heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om elke maand de huur en de andere kosten voor het normale levensonderhoud te betalen. Dat is een grote groep.”

De woningcorporaties geven aan de huur zo laag mogelijk te houden. “Maar gelet op het beperkte inkomen van veel van onze huurders is aanvullend armoedebeleid noodzakelijk. Ook omdat onze huurders geconfronteerd worden met lastenstijging van andere partijen.” Om de totale woonlasten te beperken, vragen de woningcorporaties aan het nieuwe college om aandacht te hebben voor de lokale lasten die vanuit de gemeente worden opgelegd.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief