Stadsfotograaf Breda

College VVD, D66 en PvdA; oproep aan raad mee te denken

  Politiek

BREDA - VVD, D66 en PvdA gaan de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw bestuursakkoord met bijbehorende wethoudersploeg starten. Dat werd zaterdagmiddag bekend.


Informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen spreekt van een goed en prettig verlopen verkenningsproces. In een persbericht laat hij weten dat vanaf het begin duidelijk werd dat Breda een erg ambitieuze maar ook harmonieuze en bestuurlijk ingestelde gemeenteraad heeft. Volgens Wijbenga Van Nieuwenhuizen beseffen de partijen maar al te goed dat ze het samen moeten doen en niet alle combinaties even voor de hand liggend zijn.

VVD, D66 en PvdA nodigen en dagen ook de rest van de raad dan ook uit om een bijdrage te leveren aan het nieuwe akkoord. In het belang van een gedragen en stabiel bestuur van de stad moet het dialoog worden aangegaan met andere leden van de raad. 

Wijbenga Van Nieuwenhuizen verwacht op maandag 9 april een officieel eindverslag van zijn verkenningswerk aan de gemeenteraad te kunnen sturen. Wijbenga Van Nieuwenhuizen is door VVD, D66 en PvdA gevraagd na afronding van de informatiefase ook de rol van formateur op zich te nemen en deze fase zo snel als mogelijk te starten.