Het nieuwe coalitieakkoord voor Breda heet 'Lef en Liefde'.
Het nieuwe coalitieakkoord voor Breda heet 'Lef en Liefde'.

Coalitieakkoord 'Lef en Liefde': Dit staat Breda te wachten de komende vier jaar

Door: Wijnand Nijs Politiek

BREDA - Duizend minder mensen in de bijstand en een verplichte tegenprestatie voor mensen die in de bijstand zitten; 6000 woningen erbij in de komende vier jaar en 40 tot 60 hectare ‘duurzame’ bedrijfsterreinen erbij bij Bavel-zuid en ‘t Hout. En de hondenbelasting vervalt vanaf 2020. Daarnaast gaat er 26 miljoen naar verbetering van de bereikbaarheid van de stad rond de noordelijke rondweg.

Dat zijn enkele van de opvallende punten in het bestuursakkoord ‘Lef en liefde’ dat de nieuwe coalitie van VVD, D66 en PvdA deze dinsdag aan de stad presenteren. Het akkoord krijgt de gedoogsteun van 50Plus, dat volgens de coalitiepartijen ‘voldoende aanknopingspunten’ vindt in dit akkoord.

De drie partijen presenteren de nieuwkomer in de Bredase raad als partner met een partnerschap dat ‘niet alleen gericht is op de vergrijzingsopgave maar op integrale uitvoering van het gehele akkoord’. Eenmansfractie Breda’97 geeft geen onvoorwaardelijke gedoogsteun aldus de coalitie, maar ‘ziet grote overeenkomsten met de door hen ingebrachte punten’

Bijstand

Breda wil 1000 minder mensen in de bijstand. Dat heeft een financiële reden. De stad krijgt van het rijk onvoldoende geld voor de uitkeringen. Om mensen aan het werk te krijgen introduceert ‘Paars’ Breda de Bredase methode. Die houdt in dat mensen in de bijstand ‘een passende tegenprestatie van 20 uur in de week’ moeten verrichten.

“Dit vanuit de gedachte dat actief blijven helpt bij het weer baas worden over je eigen leven.” Dat zou wat betreft het akkoord ook assistentie op scholen kunnen zijn. “We schrijven niemand af. Wie (even) niet kan, helpen we, maar voor wie wel kan, maar niet wil, hebben we geen begrip.”  

Woningtekort: bouwen in de hoogte en in dorpen

De Paarse coalitie denkt de komende vier jaar 6.000 woningen te kunnen laten bouwen. 1.200 Sociale huurwoningen, 1.800 woningen voor mensen met een inkomen tussen de €36.000 en € 45.000 en de rest voor de vrije markt. “De gemeente bouwt niet zelf, maar we gaan het gesprek aan met de bouwsector en de corporaties om versneld tot realisatie te komen.”

Nieuwbouw zou rond het station moeten komen, maar ook rond de Gasthuisvelden en andere transformatie gebieden zoals Klavers Jansen en het Havenkwartier. “Organische groei van het woningaanbod aan de randen van de stad en de dorpen staan we toe. De reserve-locaties in de dorpen activeren we.”

Om de doelstellingen te behalen gaat Breda de interne gemeentelijke procedures versnellen. Breda realiseert hiervoor een programma ‘versneld bouwen’. Samen met de   corporaties zet de stad een taskforce op om doorstroming vanuit een sociale woning naar een koopwoning te bevorderen. Ook gaat Breda gesprekken aan met de bouwsector om het bouwtempo te behalen.

Breda reserveert 14 miljoen voor de woningproblematiek. Geld dat verdiend wordt met grondverkoop gaat gebruikt worden voor oplossing van het woningtekort.

OZB naar beneden, afvalstoffenheffing omhoog

Uitgangspunt voor het akkoord is financiële degelijkheid. De nieuwe coalitie stelt structurele problemen alleen structureel geld te willen gebruiken. “Richting onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen geldt dat wij een betrouwbare overheid willen zijn, zeker ook in ons financieel beleid.”  Om de kosten van ATEA beheersbaar te maken wordt de bedrijfsvoering onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

De lokale lastendruk moet daarom voorspelbaar zijn. Dat betekent voor de Bredanaar dat de onroerende zaakbelasting voor woningen jaarlijks daalt met 1%. Voor niet- woningen en riool- en afvalstoffenheffingen is de stijging 2% per jaar. De hondenbelasting verdwijnt vanaf 2020.

Wmo

Onderdeel van dat financieel degelijk beleid is ook de 7,5 miljoen die de stad uittrekt voor het beperken van bezuinigingen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Door de vergrijzing ontstaat er een toenemende zorgvraag die ook steeds ingewikkelder is. “We realiseren ons dat het een uitdaging is om binnen het beschikbare rijksbudget de Wmo-kosten te dekken.”

Bereikbaarheid: 26 miljoen noordelijke rondweg

De noordelijke en zuidelijke rondweg in Breda, de ontsluiting van Teteringen en Prinsenbeek en de A27 en A58 vragen de komende jaren de aandacht. Voor aanpak van de noordelijke rondweg maakt het college € 26 miljoen vrij. Daarnaast wil Breda samen met de provincie en het Rijk het openbaar vervoersysteem verbeteren ‘waardoor dit een aantrekkelijk alternatief is’.

Parkeren: gereguleerd parkeren rond centrum

Breda kan zich opmaken voor een rondje parkeerdiscussie. In het akkoord is vastgelegd dat in wijken rondom het centrum niet te ontkomen valt aan gereguleerd parkeren. “We kiezen daarbij voor e´e´n systeem. Dit willen we samen met inwoners uit die wijken aanpakken. Na overleg met de wijk voeren we dit systeem door in alle wijken rondom het centrum.” Ook lijkt er in het beleid ruimte voor transferia, om de binnenstad te ontlasten van verkeer.

100 Blind Walls en geld voor een Kunsthal

Bij Cultuur kiest Breda de komende vier jaar volgens de coalitiepartners voor kwaliteit. “Liever minder maar dan heel goed, dan heel veel maar dan minder.” VVD, D66 en PvdA stellen voor een adequaat erfgoedbeleid te gaan en in te zetten op kunst maken en beleven in de openbare ruimte, zoals BredaPhoto en Blind Walls. Daarvan zou Breda er honderd moeten krijgen. In het akkoord is 1 miljoen gereserveerd voor een Kunsthal.

Internationale ambitie

Breda heeft internationale ambitie. In het akkoord is een hoofdstuk gewijd aan Grootstedelijk Breda.  “We kijken niet alleen over de gemeentegrenzen, maar ook over de landsgrenzen”, spreekt de coalitie uit. In het hoofdstuk schetsen de partners te gaan voor bereikbaarheid van Breda vanuit internationaal perspectief. “Ons doel is immers om in 2030 vanuit Londen, Parijs, Berlijn of Kopenhagen in drie kwartier in Breda te staan en daartoe zetten we stappen de komende vier jaar.” Die internationale ambitie is ook terug te zien in de manier waarop de stad moet groeien: met hoogbouw.

Om Breda meer in de etalage te zetten gaat er jaarlijks € 500.000 naar citymarketing. Evenementen moeten beter aansluiten op de uitgangspunten van ‘Breda brengt het samen’. Voor het uitbouwen van het Verhaal van Breda is jaarlijks ook nog eens vijf ton gereserveerd.

Bedrijvigheid

Breda moet groeien. Daarvoor wil de stad het bedrijfsleven zoveel mogelijk faciliteren en ondernemerschap bevorderen. “Daar komen immers de meeste banen vandaan.” Naast de eerder beschreven nieuwe en duurzame bedrijventerreinen bij Bavel-Zuid en ’t Hout, ziet de coalitie mogelijkheden langs de logistieke lijnen van de stad (spoorlijn en A16, A27, A58 en A59). “Logistiek en IT zien we nu als kansrijke economische sectoren.” Maar: “Ook de sectoren zorg, farma en techniek bieden kansen voor Breda.”  

Duurzaamheid

Breda gaat samen met de wijken en dorpen een wijkenergieplan opstellen. In die plannen moet komen te staan hoe de woningen in de betreffende wijk zo duurzaam mogelijk kunnen worden.

Bekijk hier de portefeuilleverdeling van de Bredase wethouders.