Foto: Tim Reckmann - Pixelio

Bredase fracties doen het zuinig aan

  Politiek

BREDA - Het is de jaarlijkse eindafrekening voor de fracties in de Bredase gemeenteraad. Aan de hand van een berekening van de griffie wordt na afloop van een raadsperiode gekeken welke fractie geld over heeft gehouden. Het lijkt een strijd om zuinigheid, blijkt uit een rondvraag bij de verschillende fracties.


De SP meldde eerder deze week al tienduizend euro te hebben terugbetaald, andere partijen doen daar nauwelijks voor onder. Van vrijwilligheid in deze teruggave is geen sprake, onderstreept Peter Vissers van Breda’97. “Elke fractie heeft recht op 1250 euro als fractie en 3750 euro per raadslid als totale fractievergoeding per jaar. Volgens de spelregels van het Bredaas Beraad vindt daarna op 31 maart 2018 een eindafrekening plaats.”Het bedrag dat op de rekening staat mag dan niet hoger mag zijn dan 50% van het ontvangen jaarbedragen. Het meerdere hiervan dient terugbetaald te worden aan de gemeente.”

Geld overhouden

Dat fracties geld over houden is niet vreemd. De gekozen vertegenwoordigers mogen het geld niet vrij en naar eigen inzicht besteden. In de verordening fractiegelden staat uitvoerig beschreven waarvoor het is bedoeld. Zo wordt er ondersteuning uit betaald in de vorm van een fractiemedewerker, maar mogen ook materialen ten behoeve van fractiewerk uit betaald worden, zoals pennen, notitieblokken, beamers. Ook training en opleiding van de fracties mag betaald worden uit dit budget, maar ook beheer van de website en social media.

Voor eenmansfractie Breda ‘97 geldt dat gevraagd is 2.633,79 euro terug te storen. “Wat wij uiteraard ook doen.”  GroenLinks heeft voor de voorgaande driemansfractie 4.298,54 euro teruggestort naar de gemeentekas, meldt fractievoorzitter Peter Bakker.

Ook het CDA bleek minder te hebben uitgegeven dan had gekund. De partij stort nu bij de eindafrekening ongeveer tien procent van het totaal ontvangen bedrag aan fractievergoeding over de afgelopen 4 jaar terug in de gemeentekas. Op dit moment gaat het om ongeveer €8500, eerder maakte  fractiepenningmeester Huib Jansen door het verlaten van raadsleden uit de fractie in de vorige periode al eens € 3.200 over aan de gemeentekas.

Geen doel

“Het is voor het CDA Breda geen doel om het meeste of minste te besteden”, laat  fractiepenningmeester Huib Jansen weten, “maar we zijn vanuit goed rentmeesterschap altijd kritisch naar onze uitgaven, het is immers geld van alle Bredanaars, daar moet je zuinig mee omgaan.”

D66 heeft na afgelopen periode, waarbij de fractie uit acht personen bestond, €13.561,61 terug overgemaakt aan de gemeente. De PvdA geeft aan dat de vorige fractie 90 procent van het budget heeft gebruikt. “Gebruikt voor personeel, de fractieondersteuner.” Volgens de administratie van de griffie betekent dit dat de PvdA geen geld hoeft terug te storten.