Foto: Pixabay

Bewoners Princenhage maken plan verkeersveiligheid rondom De Eerste Rith

  Politiek

BREDA - De enorme toename van het verkeer rondom basisschool De Eerste Rith door de komst van het gelijknamige kindcentrum zorgt voor onveilige situaties. Bewoners van de omliggende Schrijnwerkerstraat en de Witwerkerstraat trekken aan de bel en doen een voorstel om de verkeerssituatie te verbeteren.


De Witwerkerstraat is een doodlopende straat, waar ‘het bestemmingsverkeer tot voor kort enkel aanwonenden betrof’, schrijven de bewoners in een document, gericht aan de gemeenteraad, waarin zij te treffen maatregelen uiteenzetten. De ingang van het kindcentrum, waarin onder meer een buitenschoolse opvang zit, ligt aan deze doodlopende straat waardoor ‘de verkeersdrukte sterk is toegenomen’.

Dit heeft volgens de bewoners onder meer tot gevolg dat er een verhoogde intensiteit is, zeker rond de tijden wanneer kinderen gebracht en gehaald worden. Maar ook verkeersopstoppingen versterken de nadelige situatie. Daarbij zijn er ook onvoldoende beschikbare parkeerplaatsen, zo valt te lezen in het document. Bomen zorgen ervoor dat er nog minder plek is voor auto’s om te parkeren. Ook is er sprake van snelheidsovertredingen, en is de mogelijkheid om over te steken als voetganger niet veilig genoeg, volgens de bewoners.

Oplossingen die de bewoners aandragen zijn onder meer het wijzigen van de groenstructuur in beide straten, het verbreden en het toevoegen van enkele parkeervakken en het aanleggen van verkeersdrempels.

Mura Kuijpers


FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief