De raad tijdens de behandeling van de begroting.
De raad tijdens de behandeling van de begroting. (Foto: Wijnand Nijs)
live

VVD: 'Tering naar de nering zetten op sociaal domein'

  Politiek

BREDA - De Bredase gemeenteraad is begonnen met de behandeling van de begroting van 2019. Dat gebeurt met de algemene beschouwingen van de verschillende fractievoorzitters. Namens de VVD ging Arnoud van Vliet meteen in op het voornaamste punt van kritiek: de bezuinigingen op het sociaal domein.


Tekst ververst automatisch

"Dat is geen bezuiniging, maar meer een zaak van niet meer geld uitgeven dat je hebt", stelde Van Vliet. Dat is volgens hem nodig om te zorgen dat Breda in de toekomst uitkomt. Verder diende hij een reeks aan moties in en ging hij in op de tegenbegroting die GroenLinks, CDA en SP gezamenlijk hebben opgesteld. Hij noemde dat meer een pamflet 'van een ongemakkelijk trio'. "Regelrechte heimwee naar de socialistische heilstaat, met een Datsja aan de Galderse Meren."

'Knetterrechtsbeleid'
Bas Maes (SP) noemt zijn gepresenteerde tegenbegroting 'een bijsturing naar links, op knetterrechtsbeleid.' Hij stelde dat Van Vliet niet is ingegaan op bezuiniging op armoedebeleid. Daarnaast viel hij Van Vliet aan op de Onroerende zaakbelasting. "Waar komt de obsessie met OZB vandaan? Dat levert huiseigenaren 2,5 euro per jaar op. Maar u helpt daarmee het armoedebeleid om zeep."

Van Vliet:  "We moeten goed kijken naar de uitgaven in het sociaal domein. Essentieel dat we daar grip op krijgen, zodat we zorg kunnen leveren in de toekomst. Het is belangrijk dat we blijven investeren in de stad, daar plukken in de toekomst de vruchten van. Dat levert dan ook weer inkomsten op voor de stad."

Maes: "Lijkt alsof we midden in een crisis zitten als je de heer Van Vliet hoort. Nu geeft de VVD geld weg aan de rijken en haalt het weg bij de armen, terwijl de rijken daar niet om gevraagd hebben. Bent u het daarmee eens."

Het antwoord liet zich raden: "Nee."

Jeroen Bruijns (CDA) ging in op het door het CDA geconstateerde gebrek aan bestuurlijke vernieuwing. "Wij missen de beweging van onderop, de bewonersinitiatieven, het innovatieve bestuur waar Breda de afgelopen jaren zo goed mee bezig was. Wij missen de samenleving als leidraad voor onze bestuurlijke keuzes in plaats van afhankelijk zijn van de markt of het zelf willen uitvinden als overheid. Wij missen de menselijke maat."

Tim van het Hof (D66) stelde tijdens zijn algemene beschouwingen dat zijn partij wil kijken hoe het komt dat er in Breda jaarlijks meer uitgegeven wordt aan zorg, dan het geld wat we daarvoor krijgen. "En dan zien we dat de problemen en dus ook de oplossingen totaal verschillend zijn."

Van het Hof drong erop aan dat Breda ook bij transformatie ervoor moet zorgen dat woningen gasloos worden. Dat zou niet kunnen volgens verplichtingen, reageerde het college eerder al schriftelijk op een motie. "Als er maar een wil is, dan is er ook een weg. Misschien niet via de weg van verplichtende voorwaarden, maar misschien wel via de weg van de verleiding met lef en liefde."

Banen
Maes viel Van Het Hof aan op de bezuiniging op armoedebeleid. "De plannen liggen er nog niet, u gaat wel 5 ton bezuinigen op armoedebeleid, maar u heeft nog geen zicht op werkgelegenheid."
Van het Hof: "Ik vind dat een smal zicht op Breda. Er zitten allerlei maatregelen in waarvoor werk komt."
Maes: "Wat zegt u tegen mensen die nu van armoedebeleid afhankelijk zijn, voor wie u nog geen banen heeft. Het gaat ons om de volgorde."

De SP-fractievoorzitter vroeg wat er veranderd is, dat er nu wel een harde deadline is voor bezuinigingen op het sociaal domein. "Behalve dat de SP uit het college is en de VVD de broek aan heeft."

Van het Hof: "Daar gaat het niet om. Het gaat om de extra kosten die er zijn in de zorg. We zien dat de maatregelen die we voor drie miljoen hadden genomen, maar voor 1 miljoen aan resultaat hadden. Dan moet je wat doen. Daarin nemen wij verantwoordelijkheid."

Richting
GroenLinks-fractievoorzitter Peter Bakker plaatste in zijn beschouwingen puntsgewijs kanttekeningen bij de gepresenteerde begroting. Onder meer bij de bouwplannen, waarbij het college 14 miljoen reserveert voor de bouw van nieuwe woningen. "Wat gaat het college nu concreet die met die 14 miljoen? Naar wie gaat dat geld. Ik ga geen begroting goedkeuren waarin dat niet duidelijk is."

Van Vliet (VVD): "Ik herken dat ongeduld bij de heer Bakker over de plannen. Maar hoe wil u dat de raad hierbij betrokken wordt?"
Bakker: "Ik had graag bij deze begroting een richtinggevend plan gezien, hoe die ombuigingen worden besteed. Zelfs dat zie ik niet."

Kwaliteit zorg verbeteren
Bas Maes (SP). Hij stelde in een motie voor om samen met professionals, vrijwilligers en clie¨nten plannen uit te werken voor het verbeteren van de kwaliteit en beheersbaarheid van het sociaal domein en om 'bij dit proces zorgvuldigheid voorop te stellen'. Een harde deadline van 1 januari 2021 om de uitgaven in het sociaal domein binnen de begroting te houden, daarom losgelaten moeten worden.

"Mooie woorden, maar ze zijn hol en leeg", reageerde Arnoud van Vliet (VVD). "Maar hoe gaat u zorgen dat het budget in de hand blijft. Hoe kunnen we dat gaan doen, denkt u?"

Maes: "Er zou gezocht moeten worden naar een oplossing. Daar is iedereen het over eens. Maar wat ons betreft staat de zorgbehoefte voorop. Daarom zeggen wij, laat die deadline los."

De SP-er stelde dat er alleen maar bezuinigd wordt. Maes maakte zich hard voor het behouden van de BSW. Het lukte hem niet om daar de VVD van te overtuigen. "We richten ons liever op het creëren van banen bij echte bedrijven", stelde Van Vliet.

(meer volgt) FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief