Open dag Vindingrijk
Open dag Vindingrijk (Foto: Raymond Tillieu)

ATEA-groep opnieuw onder de hoede van gemeente

  Politiek

BREDA- De gemeente gaat de sociale werkvoorzieningsorganisatie ATEA-groep onder haar hoede nemen. Hierdoor wil wethouder Boaz Adank (VVD, werk en inkomen) naar eigen zeggen de ‘kwaliteit verbeteren en de kosten verlagen.’


ATEA, dat in 2012 werd opgericht uit verschillende maatschappelijke organisaties, was een aparte uitvoeringsorganisatie van de gemeente en is de afgelopen jaren succesvol geweest in het zo regulier mogelijk laten werken van sociale werkplaatsmedewerkers, schrijft de wethouder aan de raad. ATEA regelt ongeveer twaalfhonderd werkplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen.

In juli 2018 kondigde de gemeente nog aan dat het bedrijf voor 2021 een tekort van vier miljoen euro moest wegwerken. De toenmalige directeur van ATEA legde zijn functie toen neer. Sindsdien is Petra de Kam, directrice van de gemeente Breda, interim bij ATEA.

Voornemen

“Het belang van de medewerkers van ATEA staat voorop en we streven ernaar om veranderingen zo goed mogelijk te begeleiden.” Door ATEA onder hoede van gemeente te nemen zal de ‘kwaliteit worden verbeterd en de kosten worden verlaagd.’ Het voorgenomen besluit wordt eind dit jaar aan de raad voorgelegd. De gemeente streeft ernaar om dit gefaseerd te doen en trekt een jaar uit om ATEA onder te brengen.

Aanleiding voor deze stap is volgens de wethouder dat het aantal werknemers op de sociale werkplaatsen terugloopt en veel mensen met een wsw-indicatie (mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap) bij andere bedrijven werken. Het extern werken in combinatie met de terugloop van het aantal SW medewerkers (sinds 2015 is er geen instroom meer) heeft geleid tot leegstand van de gebouwen en voorzieningen en reductie van ondersteunende taken. De uitvoeringskosten zijn hierdoor relatief hoog en de organisatie wordt met name in de ondersteunende functies ‘kwetsbaar’, aldus de wethouder.

Aanpassingen

De medewerkers van de sociale werkplaatsen worden ondergebracht bij het werkgeversservicepunt van de gemeente, meldt de wethouder. Voor de mensen die niet (tijdelijk) ergens anders kunnen werken, komt een aparte afdeling binnen de gemeente, waar deze mensen ondersteuning krijgen.

Het gebouw aan de Riethil 11, waar ATEA nu gevestigd is, is niet meer nodig. ”Een gebouw in grootte en functionaliteit als Riethil 12 is nu voldoende en zal open blijven”, aldus Adank.

In het eerste kwartaal van 2019 laat Adank de raad weten wat de financiële consequenties zijn van deze koers. Nog dit jaar komt het voornemen van het college in de raad. Aan de ondernemingsraad van ATEA en de OR van de gemeente Breda is een formele adviesaanvraag voor de voorgenomen integratie van de ATEA-groep in de gemeentelijke organisatie ingediend.  FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief