Foto: Amber Janssen

10 partijen met samen 238 kandidaten tijdens waterschapsverkiezingen

  Politiek

BREDA - De verkiezingen voor het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta zijn op woensdag 20 maart 2019. De verkiezingen vallen tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit jaar doen 10 partijen met samen 238 kandidaten mee met de verkiezingen. Deze kandidaten gaan voor één van de 23 gekozen zetels in het bestuur, die samen met de zeven geborgde zetels na 20 maart 2019 het nieuwe bestuur van het waterschap vormen.


Inmiddels zijn de definitieve kandidatenlijsten bekend. Het was voor alle partijen mogelijk om hun een kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen indienen bij het centraal stembureau. De VVD, CDA, Ons Water, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk, PvdA, 50Plus, AWP niet politiek wel deskundig, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn dit jaar vertegenwoordigd bij de waterschapsverkiezingen. De kandidatenlijsten staan op de website van het waterschap.

In de provincie ligt Midden- en West Brabant voor een groot deel onder de zeespiegel. Daarom is volgens het Waterschap Brabantse Delta een goed waterbeheer voor de provincie onmisbaar. “Het waterschap zorgt voor dit waterbeheer en bewoners van Brabant betalen hieraan mee via de waterschapsbelasting, waarvan de opbrengst uitsluitend aan waterbeheer in Midden- en West Brabant wordt besteed.”

Daarnaast spelen er verschillende belangen op het gebied van natuur, recreatie, veiligheid, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. “Zo kiest de ene partij voor natuur, de andere meer voor agrarisch belang. De ene partij richt zich bijvoorbeeld meer op stedelijke ontwikkeling, de andere heeft vooral aandacht voor innovaties. Door te stemmen op een partij heeft u invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur de komende vier jaar maakt over het waterbeheer in Midden- en West Brabant.”

Dijkgraaf Kees Jan de Vet vertelt dat de aandacht voor klimaatverandering heeft gezorgd voor meer interesse in het werk van de waterschappen. “We zien het klimaat veranderen. Denk maar aan de enorm droge zomer van 2018, maar ook door de extreme hoosbuien waar we mee te maken krijgen. Als waterschap werken wij samen met onze partners aan concrete maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beheersen.”

Zo geeft hij aan dat er nu meer bewustzijn is over wat waterschappen doen dan vier jaar geleden. Daarnaast onderstreept de dijkgraaf het belang van de waterschapsverkiezingen. “De verkiezingen gaan over wat wij met uw belastinggeld doen. U mag iemand kiezen die er op toeziet dat wij dat geld goed gebruiken. Daar zijn volksvertegenwoordigers voor. Zij bepalen op welke manier het geld besteed wordt.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief