Om tot 6000 nieuwe woningen in vier jaar te komen, moeten bedrijventerreinen omgevormd worden tot woonbestemming.
Om tot 6000 nieuwe woningen in vier jaar te komen, moeten bedrijventerreinen omgevormd worden tot woonbestemming. (Foto: Wijnand Nijs)

Woonambitie Breda schuurt met economische ontwikkeling stad

  Politiek

BREDA - De Bredase gemeenteraad krijgt dit en komend jaar een fiks aantal beslissingen te nemen, willen er in de periode 2018-2022 daadwerkelijk 6000 nieuwe woningen gebouwd worden. Dat blijkt uit een brief die het college aan de raad heeft gestuurd.


In de uitgebreide brief presenteert het college de analyse van de bouwproductie in de stad. Een van de punten is het effect van de versnelde woningbouw op bedrijventerreinen in de gemeente.

Compacte stad
Om de doelstelling van 6000 woningen daadwerkelijk te halen, ontkomt Breda er niet aan om gebieden die nu zijn aangemerkt als bedrijvenlocatie, in te zetten voor wonen. “Deze gehele of gedeeltelijke transformatie naar de woonfunctie heeft tot gevolg dat compensatie moet worden gezocht via nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van de stad.” Dat heeft volgens het college effect op het principe van de compacte stad. Een van de bedrijventerreinen die omgevormd zou kunnen gaan worden, is het Kerry-terrein. Daar aan de Ettensebaan willen Maas-Jacobs en NBU woningen gaan bouwen. 

Het college constateert dat omvorming van bedrijventerreinen naar bestemming gemengd, waarbij wonen wel toegestaan is, maar niet als hoofdbestemming en naar wonen gevolgen kan hebben voor de economie in de stad. “De keuze om een substantiële hoeveelheid hectaren bedrijventerrein te transformeren naar wonen en op zoek te gaan naar nieuwe bedrijvenlocaties leidt ertoe dat het aanbod aan direct uitgeefbare kavels voor een langere periode (circa 3 tot 8 jaar) onder druk komt te staan. Dit kan leiden tot een afname van de economische dynamiek in Breda.”

Samenwerking met andere gemeenten
Breda moet volgens het college op zoek naar bedrijventerreinen aan de rand van de stad. “In totaal is voor circa 120 hectare aan zoekgebied in beeld en wordt ook samenwerking met andere gemeenten onderzocht.” In beeld zijn Bavel-Zuid, Rithmeesterpark fase 2/’t Hout en Steenakker-Noord.

Volgens de analyse gaat het in elk geval lukken om 4000 woningen te bouwen. Voor de resterende 2000 moet een ‘forse inspanning geleverd worden in een gezamenlijke actie van marktpartijen, corporaties en gemeente’. Het college ziet vooral uitdagingen in de realisatie van woningen in het middensegment. Ook ontbreekt het nog aan plannen in de dorpen.

De raad kan zich opmaken voor een reeks aan voorstellen tussen nu en een jaar. Onder meer over de grootstedelijke ambitie en een visie op hoogbouw en bereikbaarheid en parkeren. Ook komt de positie van de stad in nationaal en regionaal verband aan de orde, net als de relatie tussen de stad en het buitengebied.  Een van de eerste voorstellen die er aankomt van het college: "Een voorstel voor de versnelling van de procedures voor de bouwagenda."