Ondergrondse afvalcontainers in Breda
Ondergrondse afvalcontainers in Breda (Foto: Wesley van der Linde/groennieuws.nl)

Nieuwe afvalpas kost alleen geld bij verlies of verkeerd gebruik

  Politiek

BREDA - Onlangs stelde SP Breda vragen aan de wethouder omtrent de kosten voor de vervanging van een afvalpas. SP Breda wilde graag weten waarop de kosten voor een nieuwe pas (vijftien euro) gebaseerd zijn. 


Volgens de wethouder is de kostprijsberekening van de nieuw uit te geven pas deels gebaseerd op de aanschaf-, bedrukkings- en uitgiftekosten van de pas. Het andere deel betreft de kosten van de medewerker die de melding in behandeling neemt. De handelingen bestaan uit het deactiveren van de oude afvalpas, het administratief verwijderen van de oude afvalpas, het maken en verzenden van een brief, het koppelen van de afvalpas aan adres en ondergrondse containers en het registreren van de pas. Bij de kostprijsberekening is uitgegaan van een gemiddelde tijd per medewerker per afvalpas. Afgerond komt dit neer op vijftien euro per pas.

SP Breda vraagt zich af of dit proces niet geautomatiseerd kan worden, waardoor de kosten sterk omlaag gaan. Hierop laat de wethouder weten dat het automatiseren van dit proces momenteel niet mogelijk is. Wanneer er namelijk een nieuwe pas wordt aangevraagd, moet er handmatig gecontroleerd worden of bij het adres een afvalpas hoort en aan welke containers deze afvalpas gekoppeld is. Dit kan per afvalpas verschillen, aangezien twee extra ondergrondse containers gekoppeld kunnen worden op verzoek van inwoners. 

Wanneer een inwoner een nieuwe pas aanvraagt is hij vijftien euro kwijt. SP Breda stelt de wethouder de vraag of er bij de invoering in het budget ook rekening is gehouden met het feit dat pasjes door gebruik ook kapot kunnen gaan. Hierop laat de wethouder weten dat er daadwerkelijk bij de invoering rekening is gehouden met mogelijke defecten aan de afvalpas. Als blijkt dat de pas niet werkt door een technisch mankement, wordt kosteloos een nieuwe afvalpas verstrekt. Als de afvalpas kwijt is of zichtbaar is beschadigd door verkeerd gebruik, dan wordt vijftien euro in rekening gebracht voor het verkrijgen van een nieuwe pas.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief