Warmteleidingen in de Biesdonk.
Warmteleidingen in de Biesdonk. (Foto: Wijnand Nijs)

Geen waterstof in plaats van aardgas, wel nationale primeur met zonnewarmte

  Politiek

BREDA - Op korte termijn gaat waterstof niet als vervanger van aardgas door het Bredase gasleidingnet stromen. Dat meldt het college in antwoord op vragen van PvdA en D66. Wel krijgt Breda zeer waarschijnlijk een primeur met zonnewarmtesystemen.


PvdA en D66 stelden vragen naar aanleiding een waterstofinitiatief in Hoogeveen, waarbij productie van waterstof is voorzien in de Eemshaven. Ook bij Tata Steel is een dergelijk initiatief, waarbij waterstofproductie is voorzien uit het elektriciteitsoverschot van windenergie op zee. Beide locaties zijn specifiek geschikt voor deze initiatieven omdat juist daar de stroomkabels van windparken op zee aan land komen.

Waterstof minder geschikt
Breda en omgeving zijn daarvoor minder geschikt, aldus het college. “Voordat het in de gebouwde omgeving landt moet er nog heel veel aan de woningen gebeuren. Reden waarom we op korte termijn nog geen rol voor waterstof in woningen zien.” Op lange termijn kan dat anders zijn. “Het is een mooie manier om duurzame energie die nu eenmaal fluctueert op te slaan.”

De partijen verwezen naar subsidies voor dergelijke projecten en vroegen zich af of Breda eveneens aanspraak maakt op dergelijke, vaak Europese, subsidies. Breda bereidt een nieuwe aanvraag voor voor de proeftuinregeling aardgasvrije wijken, die eerder werd afgewezen. “Wel is subsidie verkregen voor innovatieve aanpak bij WE's en woningabonnement. Ook ontvangen wij waarschijnlijk een projectsubsidie voor een pilot met zonnewarmte met warmteopslag.”

Groene energiebronnen
In het antwoord geeft het college aan verschillende groene energiebronnen te zien voor de stad, die worden uitgewerkt in de nog op te stellen wijkenergieplannen. “Die plannen geven onder andere antwoord op de vraag welke voorzieningen/bronnen in welke wijken de voorkeur genieten.”

Gedacht wordt aan verduurzaming van de bronnen voor de stadsverwarming bijvoorbeeld met biomassa en -gas, geothermie en zonnewarmte. Warmte-koudeopslag en warmtepompen eventueel gecombineerd met energie uit oppervlaktewater. Ook werkt Breda aan de implementatie van zonnewarmtesystemen, waarmee Breda een nationale primeur zou hebben.

Isoleren
“Het allerbelangrijkste in onze ogen is het reduceren van de energiebehoefte door woningen te isoleren”, besluit het college. “Op zich geen energiebron, maar het voorkomt (zelfs groene) opwekcapaciteit. De helft van de C02-doelstelling in Breda zal hiermee moeten worden ingevuld. Het is bovendien vanwege beperkte beschikbaarheid van waterstof ook daarvoor een randvoorwaarde.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief